Laatste documenten binnen dossier 29035


17-11-2003

KST71777 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Vierde nota van wijziging

Tot 1 januari 2005 kan een verzoek om een verklaring voor de filminvesteringsaftrek of willekeurige afschrijving film worden ingediend. Het budget 2003 is namelijk nog niet uitgeput.

Kamerstuk 2003-2004 KST71777

14-11-2003

KST71744 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Amendement inzake het verzenden van dwangbevelen per aangetekende post

Kamerstuk 2003-2004 KST71744

KST71743 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Gewijzigd amendement ter verbetering van de rechtsbescherming van de belastingschuldige

Het amendement voorziet er in dat in alle gevallen waarin kosten van vervolging in rekening worden gebracht bezwaar bij de ontvanger open staat, gevolgd door een gemakkelijk toegankelijke beroepsprocedure bij de belastingrechter.

Kamerstuk 2003-2004 KST71743

KST71741 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Amendement m.b.t. de invoering van de afdrachtvermindering werklozen en arbeidsgehandicapten

De afdrachtvermindering kan worden toegepast door de inhoudingsplichtige met betrekking tot een werknemer die een loon heeft dat niet hoger is dan het toetsloon en voor wie hij over een verklaring werkloze of een verklaring arbeidsgehandicapte beschikt.

Kamerstuk 2003-2004 KST71741

KST71742 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Amendement ter verbetering van de rechtsbescherming van de belastingschuldige

Het amendement voorziet er in dat in alle gevallen waarin kosten van vervolging in rekening worden gebracht bezwaar bij de ontvanger open staat, gevolgd door een gemakkelijk toegankelijke beroepsprocedure bij de belastingrechter.

Kamerstuk 2003-2004 KST71742

07-11-2003

KST71494 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Tweede nota van wijziging

Herdruk in verband met verplaatsing van een deel van de toelichting van onderdeel VI/VII naar onderdeel IV.

Kamerstuk 2003-2004 KST71494

27-10-2003

KST71073 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Nota van wijziging

Door het bereiken van een principeakkoord tijdens het najaarsoverleg over uitstel van de levensloopregeling, is het noodzakelijk de afdrachtsvermindering betaald ouderschapsverlof voorlopig nog te handhaven.

Kamerstuk 2003-2004 KST71073

21-10-2003

KST70908 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004); Verslag

compensatieregeling Belastingverdrag met België.

Kamerstuk 2003-2004 KST70908