Laatste documenten binnen dossier 29046


28-10-2003

KST71101 Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten; Tweede nota van verbetering

Door de wijziging van de naam van het ministerie is bij volgnummer 6 ook de titel van het dossier aangepast aan de nieuwe naam.

Kamerstuk 2003-2004 KST71101

23-10-2003

KST71029 Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten; Verslag

Met volgnummer 7 is in de titel de naam van het ministerie gewijzigd (OVenW is nu OCW).

Kamerstuk 2003-2004 KST71029