Laatste documenten binnen dossier 29230


09-10-2003

KST70585 Wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003); Memorie van toelichting

Bij de vele (wijzigings)wetten die jaarlijks tot stand komen is het onvermijdelijk dat af en toe (wets)technische onvolkomenheden insluipen. Dit wetsvoorstel strekt tot het herstel van dergelijke gebreken in een aantal wetten op het werkterrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die gebreken betreffen fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd e.d.

Kamerstuk 2003-2004 KST70585

KST70583 Wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003); Voorstel van wet

Bij de vele (wijzigings)wetten die jaarlijks tot stand komen is het onvermijdelijk dat af en toe (wets)technische onvolkomenheden insluipen. Dit wetsvoorstel strekt tot het herstel van dergelijke gebreken in een aantal wetten op het werkterrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die gebreken betreffen fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd e.d.

Kamerstuk 2003-2004 KST70583