Laatste documenten binnen dossier 29251


13-07-2004

KST78168 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties); Tweede nota van wijziging

de mogelijkheid dat het gerechtshof de onbevoegdheid van een uitspraak voor gedekt verklaart en de uitspraak als bevoegdelijk gedaan aanmerkt, zoals dat al het geval is voor de appèlrechter.

Kamerstuk 2003-2004 KST78168

23-10-2003

KST70984 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST70984

KST70983 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een tweede feitelijke instantie in de belastingrechtspraak. Het stelt in alle belastingzaken beroep open bij de rechtbank, waarna hoger beroep mogelijk is bij het gerechtshof en vervolgens beroep in cassatie bij de Hoge Raad. In de memorie van toelichting wordt mede aandacht besteedt aan de gevolgen van de wet voor de rechtbanken.

Kamerstuk 2003-2004 KST70983

KST70981 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een tweede feitelijke instantie in de belastingrechtspraak. Het stelt in alle belastingzaken beroep open bij de rechtbank, waarna hoger beroep mogelijk is bij het gerechtshof en vervolgens beroep in cassatie bij de Hoge Raad. In de memorie van toelichting wordt mede aandacht besteedt aan de gevolgen van de wet voor de rechtbanken.

Kamerstuk 2003-2004 KST70981