Laatste documenten binnen dossier 29276


10-05-2004

KST76060 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004; Brief minister over uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden

Om verdere vertraging van de implementatie van de EG-verordening 1/2003 te voorkomen, zal de uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de NMa (die opgenomen zou worden in de tweede nota van wijziging) in een apart wetsvoorstel behandeld worden.

Kamerstuk 2003-2004 KST76060

01-04-2004

KST75265 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003; Nota van wijziging

EG-verordening 1/2003 voorziet in de introductie van het systeem van een wettelijke uitzondering die rechtstreekse werking heeft en het vervallen van het ontheffingensysteem op Europees niveau.

Kamerstuk 2003-2004 KST75265

KST75264 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2003-2004 KST75264

04-11-2003

KST71302 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST71302

KST71363 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2003-2004 KST71363

KST71301 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003; Memorie van toelichting

EG-verordening nr. 1/2003 regelt de uitvoering van de mededingingsregels van artikel 81 van het EG-verdrag (het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten) en artikel 82 van het EG-verdrag (het verbod op misbruik van een economische machtspositie). De nieuwe verordening vervangt verordening (EEG) nr. 17/62. In de nieuwe verordening wordt gewerkt met het systeem van de wettelijke uitzondering bij ontheffingen; in verband hiermee wordt de controle achteraf op de naleving van de Europese mededingingsregels versterkt. De bevoegdheid om te beoordelen of de uitzonderingen van artikel 81, derde lid, van het EG-Verdrag in een specifiek geval van toepassing zijn, komt naast de Commissie ook toe aan nationale rechters en de nationale mededingingsautoriteiten. Verder is er een netwerk van Europese mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN). Met het onderhavige wetsvoorstel wordt verordening 1/2003 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Kamerstuk 2003-2004 KST71301

KST71299 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003; Voorstel van wet

EG-verordening nr. 1/2003 regelt de uitvoering van de mededingingsregels van artikel 81 van het EG-verdrag (het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten) en artikel 82 van het EG-verdrag (het verbod op misbruik van een economische machtspositie). De nieuwe verordening vervangt verordening (EEG) nr. 17/62. In de nieuwe verordening wordt gewerkt met het systeem van de wettelijke uitzondering bij ontheffingen; in verband hiermee wordt de controle achteraf op de naleving van de Europese mededingingsregels versterkt. De bevoegdheid om te beoordelen of de uitzonderingen van artikel 81, derde lid, van het EG-Verdrag in een specifiek geval van toepassing zijn, komt naast de Commissie ook toe aan nationale rechters en de nationale mededingingsautoriteiten. Verder is er een netwerk van Europese mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN). Met het onderhavige wetsvoorstel wordt verordening 1/2003 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Kamerstuk 2003-2004 KST71299