Laatste documenten binnen dossier 29499


08-12-2004

KST82033 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Brief staatssecretaris met notitie ontwikkeling woningprijzen

woonschepen en woonwagens. Op grond hiervan komt hij tot de conclusie dat de sterke sijging van de overwaarde van koophuizen de problematiek van het interen van het vermogen in het eigen huis niet heeft vergroot.

Kamerstuk 2004-2005 KST82033

29-06-2004

KST77728 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Memorie van antwoord

de mogelijkheid voor gemeenten om categoriale regelingen te treffen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Kamerstuk 2003-2004 KST77728

10-06-2004

KST76929 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Verslag wetgevingsoverleg

Bevat een stenografisch verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 juni 2004 heeft gevoerd met de staatssecreataris.

Kamerstuk 2003-2004 KST76929

08-04-2004

KST75426 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Voorstel van wet

Op 1 januari 2004 zijn de Wet werk en bijstand (WWB) en de Invoeringswet WWB in werking getreden. Door een omissie is in de Invoeringswet het overgangsrecht voor bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland niet in stand gehouden en is geen verwijzing naar de WWB in de zogenoemde kopjesregeling opgenomen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd deze omissies te herstellen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische verbeteringen aan te brengen in de WWB en enige andere wetten.

Kamerstuk 2003-2004 KST75426

07-04-2004

KST75427 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Memorie van toelichting

Op 1 januari 2004 zijn de Wet werk en bijstand (WWB) en de Invoeringswet WWB in werking getreden. Door een omissie is in de Invoeringswet het overgangsrecht voor bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland niet in stand gehouden en is geen verwijzing naar de WWB in de zogenoemde kopjesregeling opgenomen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd deze omissies te herstellen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische verbeteringen aan te brengen in de WWB en enige andere wetten.

Kamerstuk 2003-2004 KST75427

KST75425 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST75425

KST75428 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand; Nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST75428