Laatste documenten binnen dossier 29607


10-06-2004

KST76950 Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast aan het voor Nederland op 1 juni 2002 in werking getreden verdrag dat de vrije toegang van onderdanen van de Europese Gemeenschap en Zwitserland tot elkaars grondgebied en economische activiteiten regelt en aan een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Op grond van de Overeenkomst moeten Zwitserse onderdanen voor wat betreft het vrije verkeer van personen in Nederland op dezelfde wijze toegang kunnen krijgen tot economische activiteiten als EU-onderdanen en de onderdanen van de overige staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Het gaat daarbij om vestiging, toegang tot bepaalde wettelijk gereguleerde beroepen (advocaten, architecten, medici) en de mogelijkheid om op de voor EU/EER-onderdanen gebruikelijke wijze gelijkstelling van Zwitserse diploma's en erkenning van opleidingen te verkrijgen.

Kamerstuk 2003-2004 KST76950

KST76952 Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2003-2004 KST76952

KST76949 Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST76949

KST76951 Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast aan het voor Nederland op 1 juni 2002 in werking getreden verdrag dat de vrije toegang van onderdanen van de Europese Gemeenschap en Zwitserland tot elkaars grondgebied en economische activiteiten regelt en aan een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Op grond van de Overeenkomst moeten Zwitserse onderdanen voor wat betreft het vrije verkeer van personen in Nederland op dezelfde wijze toegang kunnen krijgen tot economische activiteiten als EU-onderdanen en de onderdanen van de overige staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Het gaat daarbij om vestiging, toegang tot bepaalde wettelijk gereguleerde beroepen (advocaten, architecten, medici) en de mogelijkheid om op de voor EU/EER-onderdanen gebruikelijke wijze gelijkstelling van Zwitserse diploma's en erkenning van opleidingen te verkrijgen.

Kamerstuk 2003-2004 KST76951