Laatste documenten binnen dossier 29726


01-09-2004

KST78953 Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2003-2004 KST78953

KST78955 Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening; Memorie van toelichting

Op 7 april 2004 is verordening (EG) nr. 638/2004 (PbEG 102) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de listaten en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 bekendgemaakt. Bij verordening nr. 3330/91 (PbEG L 316) is een systeem voor de verzameling en samenstelling van de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten opgezet, waarmee de lidstaten van de EU statistieken van de buitenlandse handel binnen de EU konden maken. Het betreft bepalingen t.a.v. het verzamelen van gegevens over handelsverkeer tussen de lidstaten (het zgn. Intrastatstelsel). De nieuwe verordening moet het systeem doorzichtiger en begrijpelijker maken voor de ondernemingen die de gegevens dienen te verschaffen, de nationale diensten die deze verzamelen, en de gebruikers. Uit zijn aard werkt een verordening rechtstreeks, alleen moet de nationale wetgever enkele onderwerpen regelen, zoals de aanwijzing van de instantie die bepaalde taken uitvoert, een delegatiegrondslag voor overeenkomstig de verordening te stellen nadere regels, en de handhaving van de verplichtingen van de verordening. Omdat een geheel nieuwe verordening is vastgesteld, vergt dit een vooral technische aanpassing van de nationale wetgeving. Wel vindt een materiële wijziging plaats in het systeem van handhaving.

Kamerstuk 2003-2004 KST78955

KST78954 Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening; Voorstel van wet

Op 7 april 2004 is verordening (EG) nr. 638/2004 (PbEG 102) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de listaten en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 bekendgemaakt. Bij verordening nr. 3330/91 (PbEG L 316) is een systeem voor de verzameling en samenstelling van de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten opgezet, waarmee de lidstaten van de EU statistieken van de buitenlandse handel binnen de EU konden maken. Het betreft bepalingen t.a.v. het verzamelen van gegevens over handelsverkeer tussen de lidstaten (het zgn. Intrastatstelsel). De nieuwe verordening moet het systeem doorzichtiger en begrijpelijker maken voor de ondernemingen die de gegevens dienen te verschaffen, de nationale diensten die deze verzamelen, en de gebruikers. Uit zijn aard werkt een verordening rechtstreeks, alleen moet de nationale wetgever enkele onderwerpen regelen, zoals de aanwijzing van de instantie die bepaalde taken uitvoert, een delegatiegrondslag voor overeenkomstig de verordening te stellen nadere regels, en de handhaving van de verplichtingen van de verordening. Omdat een geheel nieuwe verordening is vastgesteld, vergt dit een vooral technische aanpassing van de nationale wetgeving. Wel vindt een materiële wijziging plaats in het systeem van handhaving.

Kamerstuk 2003-2004 KST78954