Laatste documenten binnen dossier 29866


21-02-2005

KST84176 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Nota van wijziging

Door middel van deze nota van wijziging vervallen de artikelen 1 en 2 van het wetsvoorstel. Die artikelen bepaalden dat de erkenningen van bestaande omroepverenigingen en de voorlopige erkenningen van nieuwe omroepverenigingen voor drie jaar zouden worden verleend. Deze bepalingen gingen uit van de situatie dat het wetsvoorstel vóór 1 januari 2005 in werking zou treden. Nu dit niet gehaald is en in verband daarmee vóór 1 januari 2005 alle bestaande omroepen een erkenning hebben gekregen voor vijf jaar en twee nieuwe omroepverenigingen een voorlopige erkenning eveneens voor vijf jaar, hebben de artikelen 1 en 2 hun betekenis verloren.

Kamerstuk 2004-2005 KST84176

KST84177 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2004-2005 KST84177

25-11-2004

KST81479 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Voorstel van wet

In de komende periode wil het kabinet een visie ontwikkelen die gericht is op de taak en organisatie van de publieke omroep op lange termijn. Het kabinet vindt het wenselijk dat de wetgeving voor de toekomst van de publieke omroep nog in de huidige kabinetsperiode wordt gerealiseerd, waarbij als ingangsdatum 1 september 2008 wordt nagestreefd. In verband daarmee zal op zeer korte termijn de procedure voor de komende erkenningverlening worden aangepast, opdat de erkenningen van de bestaande omroepverenigingen voor de komende periode bij wet worden verleend en deze erkenningen in duur worden beperkt tot drie jaar, namelijk tot 1 september 2008. Onderhavig wetsvoorstel bevat de noodzakelijke bepalingen daartoe.

Kamerstuk 2004-2005 KST81479

KST81481 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST81481

KST81478 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST81478

KST81480 Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen); Memorie van toelichting

In de komende periode wil het kabinet een visie ontwikkelen die gericht is op de taak en organisatie van de publieke omroep op lange termijn. Het kabinet vindt het wenselijk dat de wetgeving voor de toekomst van de publieke omroep nog in de huidige kabinetsperiode wordt gerealiseerd, waarbij als ingangsdatum 1 september 2008 wordt nagestreefd. In verband daarmee zal op zeer korte termijn de procedure voor de komende erkenningverlening worden aangepast, opdat de erkenningen van de bestaande omroepverenigingen voor de komende periode bij wet worden verleend en deze erkenningen in duur worden beperkt tot drie jaar, namelijk tot 1 september 2008. Onderhavig wetsvoorstel bevat de noodzakelijke bepalingen daartoe.

Kamerstuk 2004-2005 KST81480