Laatste documenten binnen dossier 29951


23-05-2005

KST86652 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen); Tweede nota van wijziging

Deze nota van wijziging voorziet in een technische oplossing voor een leemte in het wetsvoorstel en biedt een voorziening voor de exploitant om gedurende de overgangsperiode de exploitatie voort te zetten, ook indien als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst tussen de huurder en de Staat vóór het einde van de overgangsperiode de exploitatieovereenkomst tussen huurder en exploitant van rechtswege eindigt. Zonder deze regeling zou de (voormalige bestaande) exploitant die zijn overeenkomst met de huurder op grond van artikel 3, zesde lid, van het wetsvoorstel van rechtswege ziet eindigen omdat de huurovereenkomst tussen de huurder en de Staat eindigt, geen gelegenheid krijgen voor de resterende duur van de overgangsperiode de exploitatie voort te zetten. Deze leemte zou afbreuk doen aan de afspraak over het voortzetten van de exploitatie gedurende de overgangstermijn, zoals die is vastgelegd in het Convenant Onderliggende Rechtsrelaties.

Kamerstuk 2004-2005 KST86652

11-01-2005

KST83178 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST83178

KST83180 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen); Memorie van toelichting

Het doel van dit wetsvoorstel is het vergroten van de prijsconcurrentie op en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Dit wordt bereikt door plaatsen waar brandstoffen zoals benzine worden verkocht aan de hand van een veiling voor een periode van vijftien jaar in gebruik te geven aan ondernemingen die zich met die verkoop bezig houden. Daarvoor moet de bestaande situatie, waarin die plaatsen door de Staat aan de betrokken ondernemingen vaak voor zeer lange tijd in gebruik zijn gegeven, worden veranderd. De eerste drie paragrafen van dit wetsvoorstel regelen in algemene zin hoe de terreinen in gebruik worden gegeven. Paragraaf 4 (overgangsrecht) bepaalt hoe de gebruiksovereenkomsten met de 'zittende' ondernemingen en exploitanten eindigen.

Kamerstuk 2004-2005 KST83180

KST83181 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST83181

KST83179 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen); Voorstel van wet

Het doel van dit wetsvoorstel is het vergroten van de prijsconcurrentie op en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Dit wordt bereikt door plaatsen waar brandstoffen zoals benzine worden verkocht aan de hand van een veiling voor een periode van vijftien jaar in gebruik te geven aan ondernemingen die zich met die verkoop bezig houden. Daarvoor moet de bestaande situatie, waarin die plaatsen door de Staat aan de betrokken ondernemingen vaak voor zeer lange tijd in gebruik zijn gegeven, worden veranderd. De eerste drie paragrafen van dit wetsvoorstel regelen in algemene zin hoe de terreinen in gebruik worden gegeven. Paragraaf 4 (overgangsrecht) bepaalt hoe de gebruiksovereenkomsten met de 'zittende' ondernemingen en exploitanten eindigen.

Kamerstuk 2004-2005 KST83179