Laatste documenten binnen dossier 29990


06-12-2005

KST92373 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Brief minister met antwoorden op enkele vragen die werden gesteld tijdens de plenaire behandeling op 17 november 2005

Minister Zalm (Fin) beantwoordt in deze brief vragen over de toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Burgerservicenummer (BSN), over de gevolgen van de uitkomsten van de evaluatie van de in 2003 ingevoerde identificatie- en meldingsplicht voor handelaren in zaken van grote waarde voor de implementatie van de derde richtlijn witwassen en over een eventuele automatische melding van transacties door de aanbieders van money transfers.

Kamerstuk 2005-2006 KST92373

15-02-2005

KST84064 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Memorie van toelichting

administratieve lasten.

Kamerstuk 2004-2005 KST84064

KST84067 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2004-2005 KST84067

KST84063 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Voorstel van wet

bij te dragen aan het streven van het kabinet om de administratieve lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven met 25% te verminderen door het terugdringen van het totale aantal meldingen. Ten slotte bevat het wetsvoorstel nog enkele technische aanpassingen.

Kamerstuk 2004-2005 KST84063

KST84065 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2004-2005 KST84065

KST84062 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST84062