Laatste documenten binnen dossier 30140


20-01-2006

KST93931 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief; Amendement over een horizonbepaling voor het burgerinitiatief

Kamerstuk 2005-2006 KST93931

KST93930 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief; Amendement dat ertoe strekt dat de initiatiefnemer niet het woord kan voeren in de Tweede Kamer

Kamerstuk 2005-2006 KST93930

KST93933 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief; Amendement om de eisen die gesteld worden aan personen die een burgerinitiatief indienen of ondersteunen gelijk te stellen aan die voor personen die kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen

Kamerstuk 2005-2006 KST93933

OVG1294 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 20 januari 2006

Agenda 2005-2006 OVG1294

KST93928 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief; Amendement over uitsluiten van het burgerinitiatief van onderwerpen die korter dan twee jaar voor indiening behandeld zijn

Kamerstuk 2005-2006 KST93928