Laatste documenten binnen dossier 30201


02-09-2005

KST89162 Wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet; Memorie van toelichting

De wetswijziging is voornamelijk technisch van aard. De belangrijkste wijzigingen betreffen het creëren van de mogelijkheid de hoogte van retributies net als in de Vleeskeuringswet het geval was bij ministeriële regeling vast te stellen, de intrekking van de Vleeskeuringswet, en het creëren van een tijdelijke mogelijkheid om private toezichthouders aan te wijzen. Dit laatste is nodig omdat de normen voor voedselveiligheid vanaf 1 januari 2006 zijn opgenomen in Europese verordeningen. Hierdoor vervalt de wettelijke basis voor het COKZ en het CPE om ook vanaf 1 januari 2006 toezicht te houden op de naleving van de regels voor zuivel, eieren en eiproducten. Het COKZ en het CPE zullen na 1 januari 2006 tijdelijk als toezichthouders worden aangewezen om hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Op de langere termijn zal het toezicht op de naleving van de Warenwettelijke regels in zijn geheel worden overgedragen aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Kamerstuk 2004-2005 KST89162

KST89160 Wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet; Voorstel van wet

De wetswijziging is voornamelijk technisch van aard. De belangrijkste wijzigingen betreffen het creëren van de mogelijkheid de hoogte van retributies net als in de Vleeskeuringswet het geval was bij ministeriële regeling vast te stellen, de intrekking van de Vleeskeuringswet, en het creëren van een tijdelijke mogelijkheid om private toezichthouders aan te wijzen. Dit laatste is nodig omdat de normen voor voedselveiligheid vanaf 1 januari 2006 zijn opgenomen in Europese verordeningen. Hierdoor vervalt de wettelijke basis voor het COKZ en het CPE om ook vanaf 1 januari 2006 toezicht te houden op de naleving van de regels voor zuivel, eieren en eiproducten. Het COKZ en het CPE zullen na 1 januari 2006 tijdelijk als toezichthouders worden aangewezen om hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Op de langere termijn zal het toezicht op de naleving van de Warenwettelijke regels in zijn geheel worden overgedragen aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Kamerstuk 2004-2005 KST89160

KST89159 Wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST89159