Laatste documenten binnen dossier 30202


06-09-2005

KST89211 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot afschaffen van de uitbestedingsverplichting van werkzaamheden in het kader van de reïntegratie voor gemeenten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Bruls c.s. (kamerstuk 28719, nr. 12). In de praktijk maken de gemeenten in het reïntegratiebeleid geen onderscheid tussen mensen die een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en WWIK en de veel grotere doelgroep van de WWB. Daarom wordt ook de uitbestedingsplicht van werkzaamheden in het kader van de reïntegratie in de IOAW, IOAZ en WWIK afgeschaft. De uitbestedingsverplichting voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) blijft gelden.

Kamerstuk 2004-2005 KST89211

KST89210 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2004-2005 KST89210

KST89212 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot afschaffen van de uitbestedingsverplichting van werkzaamheden in het kader van de reïntegratie voor gemeenten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Bruls c.s. (kamerstuk 28719, nr. 12). In de praktijk maken de gemeenten in het reïntegratiebeleid geen onderscheid tussen mensen die een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en WWIK en de veel grotere doelgroep van de WWB. Daarom wordt ook de uitbestedingsplicht van werkzaamheden in het kader van de reïntegratie in de IOAW, IOAZ en WWIK afgeschaft. De uitbestedingsverplichting voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) blijft gelden.

Kamerstuk 2004-2005 KST89212