Laatste documenten binnen dossier 30318


28-06-2006

KST98880 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassingsen verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Brief minister over loonsanctie WAO-WIA

Met deze brief informeert minister De Geus (SZW) de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de loonsanctie WAO/WIA, naar aanleiding van recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het betreft personen die vóór 15 augustus 2004 ziek zijn geworden en dus onder het 'oude' loonsanctiesysteem vallen.

Kamerstuk 2005-2006 KST98880

06-01-2006

KST93662 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Brief minister over VNG-brief d.d. 28 oktober 2005

Bij de Eerste-Kamerbehandeling van de WIA op 1 november 2005 heeft minister De Geus (Szw) toegezegd overleg te voeren met de VNG over hun brief d.d. 28 oktober 2005. In deze brief informeert de minister de Kamer over de uitkomsten van dit overleg. De brief ging over de verplichting van de gemeenten tot reïntegratie van 'nuggers' en ANW-ers. Er werd gesteld dat de voorwaarden waaraan cliënten uit de gemeentelijke doelgroep moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de instrumenten premiekorting en no-riskpolis, een vertragende werking hebben op het reïntegratieproces.

Kamerstuk 2005-2006 KST93662

06-12-2005

KST92275 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Amendement inzake eventuele inperkingen reikwijdte premiekortingsregeling in onder meer de Wet financiering sociale verzekeringen

Dit amendement beoogt het parlement te allen tijde zicht te doen behouden op eventuele inperkingen van de reikwijdte van de premiekortingsregeling in de Wet financiering sociale verzekeringen en de no-riskpolis Ziektewet voor de zogeheten gemeentelijke doelgroep. Deze instrumenten maken het voor werkgevers aantrekkelijker iemand met structurele functionele beperkingen in dienst te nemen.

Kamerstuk 2005-2006 KST92275

HAN7915A08 Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassingen verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30318)

Handeling 2005-2006 HAN7915A08

06-10-2005

KST90107 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Voorstel van wet

In het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering vormgegeven. Het wetsvoorstel voorziet in een stelsel waarin de activering van en inkomensbescherming voor werknemers met arbeidsbeperkingen voorop staan. In het wetsvoorstrel Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) wordt een groot aantal inhoudelijke zaken geregeld die verband houden met het wetsvoorstel WIA. Voorliggend wetsvoorstel Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vormt het sluitstuk van het wetgevingscomplex met betrekking tot het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit wetsvoorstel wordt de technische aanpassing geregeld van diverse wetten in verband met de invoering van de wetsvoorstellen WIA en IWIA en worden in verband met die wetsvoorstellen verbeteringen en aanpassingen in diverse wetten aangebracht.

Kamerstuk 2005-2006 KST90107

KST90109 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST90109

KST90106 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST90106

KST90108 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassingsen verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Memorie van toelichting

In het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering vormgegeven. Het wetsvoorstel voorziet in een stelsel waarin de activering van en inkomensbescherming voor werknemers met arbeidsbeperkingen voorop staan. In het wetsvoorstrel Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) wordt een groot aantal inhoudelijke zaken geregeld die verband houden met het wetsvoorstel WIA. Voorliggend wetsvoorstel Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vormt het sluitstuk van het wetgevingscomplex met betrekking tot het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit wetsvoorstel wordt de technische aanpassing geregeld van diverse wetten in verband met de invoering van de wetsvoorstellen WIA en IWIA en worden in verband met die wetsvoorstellen verbeteringen en aanpassingen in diverse wetten aangebracht. In de memorie van toelichting gaat minister De Geus (SZW) onder andere in op de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen, gedaan door UWV, IWI, RWI, CWI en SVB.

Kamerstuk 2005-2006 KST90108