Laatste documenten binnen dossier 30346


12-06-2007

KST107781 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Eindverslag

Kamerstuk 2006-2007 KST107781

05-10-2006

KST101277 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Voorlopig verslag

Kamerstuk 2006-2007 KST101277

23-12-2005

KST93404 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Verslag

Kamerstuk 2005-2006 KST93404

11-11-2005

KST91183 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST91183

KST91185 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Memorie van toelichting

de op het wetsvoorstel ingekomen reacties.

Kamerstuk 2005-2006 KST91185

KST91184 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Voorstel van wet

de bevoegdheid van de provincies tot vergunningverlening in het winterbed van rivieren.

Kamerstuk 2005-2006 KST91184

KST91186 Wijziging van de Ontgrondingenwet; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST91186