Laatste documenten binnen dossier 30358


04-09-2006

KST100193 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Memorie van antwoord

samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen (30360).

Kamerstuk 2005-2006 KST100193

KST100177 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Voorlopig verslag

samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen (30360).

Kamerstuk 2005-2006 KST100177

09-06-2006

BLG8680 Plattegrond

Bijlage BLG8680

KST97967 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Amendement om de gemeenten Hunsel en Weert samen te voegen

Aan dit amendement is een kaartje toegevoegd waarop de samen te voegen gemeenten zijn afgebeeld.

Kamerstuk 2005-2006 KST97967

OVG1331 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 juni 2006

Agenda 2005-2006 OVG1331

KST97968 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Amendement dat ertoe strekt de gemeenten Heel en Thorn samen te voegen met de nieuwe gemeente Leudal

Aan dit amendement is als bijlage een kaartje toegevoegd, met een afbeelding van de samen te voegen gemeenten.

Kamerstuk 2005-2006 KST97968

BLG8679 Plattegrond

Bijlage BLG8679

08-12-2005

BLG6798 Brief aan de colleges van gedeputeerde staten inzake termijn van aanbieding van herindelingsadviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage BLG6798

KST92408 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Brief minister over procedures en termijnen in verband met toekomstige herindelingsvoorstellen

In deze brief informeert de minister de Kamer over de procedures en termijnen die in acht dienen te worden genomen, om een overhaaste behandeling van wetsvoorstellen betreffende gemeentelijke herindeling te voorkomen. Een brief van de minister aan de colleges van gedeputeerde staten betreffende deze materie is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2005-2006 KST92408

21-11-2005

KST91546 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST91546

KST91548 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Memorie van toelichting

Heel, Maasbracht en Thorn. Dit herindelingsvoorstel is gebaseerd op het herindelingsadvies van de provincie Limburg, dat als bijlage bij het wetsvoorstel is gevoegd. Overeenkomstig de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) heeft de provincie Limburg een herindelingsprocedure gevoerd voor de hele regio Midden-Limburg, omvattende de gemeenten Ambt Montfort, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Maasbracht, Thorn, Heel, Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer, Echt-Susteren, Weert en Nederweert. De gemeenten Echt-Susteren, Weert en Nederweert maakten geen deel meer uit van het uiteindelijke herindelingsadvies. De provincie acht de gemeenten Echt-Susteren, Weert en Nederweert op zichzelf bestuurskrachtige gemeenten. De provincie ziet noch qua draagvlak, noch qua versterking van de bestuurskracht aanleiding voor opschaling van één van deze gemeenten. Uit deze herindelingsprocedure is één herindelingsadvies van de provincie Limburg voortgekomen waarin vier fusies van betrokken gemeenten worden voorgesteld. Dit zijn de fusies van de gemeenten Roermond en Swalmen, de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer en de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. De regering heeft gemeend, dat het herindelingsgebied logisch kan worden onderscheiden in een samenhangende subregio ten westen van de Maas en twee samenvoegingen ten oosten van de Maas. Om die reden worden op basis van het herindelingsadvies drie wetsvoorstellen gedaan. In het herindelingsadvies van de provincie Limburg zijn voor geen van de vier voorgestelde fusies namen aangedragen. Voor de te fuseren gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer wordt de naam Heythuysen voorgesteld en voor de te fuseren gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn de naam Maasbracht, aangezien deze op te heffen gemeenten het grootste aantal inwoners hebben van de samen te voegen gemeenten. De gemeenten hebben overigens de bevoegdheid om op grond van artikel 158 van de Gemeentewet hun naam te wijzigen.

Kamerstuk 2005-2006 KST91548

KST91547 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg; Voorstel van wet

Heel, Maasbracht en Thorn. Dit herindelingsvoorstel is gebaseerd op het herindelingsadvies van de provincie Limburg, dat als bijlage bij het wetsvoorstel is gevoegd. Overeenkomstig de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) heeft de provincie Limburg een herindelingsprocedure gevoerd voor de hele regio Midden-Limburg, omvattende de gemeenten Ambt Montfort, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Maasbracht, Thorn, Heel, Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer, Echt-Susteren, Weert en Nederweert. De gemeenten Echt-Susteren, Weert en Nederweert maakten geen deel meer uit van het uiteindelijke herindelingsadvies. De provincie acht de gemeenten Echt-Susteren, Weert en Nederweert op zichzelf bestuurskrachtige gemeenten. De provincie ziet noch qua draagvlak, noch qua versterking van de bestuurskracht aanleiding voor opschaling van één van deze gemeenten. Uit deze herindelingsprocedure is één herindelingsadvies van de provincie Limburg voortgekomen waarin vier fusies van betrokken gemeenten worden voorgesteld. Dit zijn de fusies van de gemeenten Roermond en Swalmen, de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer en de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. De regering heeft gemeend, dat het herindelingsgebied logisch kan worden onderscheiden in een samenhangende subregio ten westen van de Maas en twee samenvoegingen ten oosten van de Maas. Om die reden worden op basis van het herindelingsadvies drie wetsvoorstellen gedaan. In het herindelingsadvies van de provincie Limburg zijn voor geen van de vier voorgestelde fusies namen aangedragen. Voor de te fuseren gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer wordt de naam Heythuysen voorgesteld en voor de te fuseren gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn de naam Maasbracht, aangezien deze op te heffen gemeenten het grootste aantal inwoners hebben van de samen te voegen gemeenten. De gemeenten hebben overigens de bevoegdheid om op grond van artikel 158 van de Gemeentewet hun naam te wijzigen.

Kamerstuk 2005-2006 KST91547