Laatste documenten binnen dossier 30402


01-09-2006

BLG9531 Brief van de KPN inzake de 'free-to-air' variant

Bijlage BLG9531

OVG1340 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 september 2006

Agenda 2005-2006 OVG1340

KST100160 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Brief ministers over de stand van zaken t.a.v. voorgenomen omschakeling van analoge publieke televisiezenders naar digitale ethertelevisie

Op basis van een integrale heroverweging hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken besloten om de televisieprogramma's van de landelijke en regionale publieke omroep vanaf 27 november 2006 tot en met 2010 'free-to-air' via de digitale ether te laten distribueren. Dit betekent dat deze programma's onversleuteld worden uitgezonden en dat consumenten geen smartcard hoeven aan te schaffen en zich niet hoeven te laten registeren. Daardoor zal de prijs van een digitale ontvanger significant lager komen te liggen (plusminus 50,- tot 70,- euro) dan in het oorspronkelijke voorstel het geval was.

Kamerstuk 2005-2006 KST100160

17-08-2006

KST99794 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Verslag algemeen overleg van 22 juni 2006 over de publieke omroep

brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2006 omtrent staatssteun aan de Publieke Omroep (kamerstuk 30300 VIII, nr. 247).

Kamerstuk 2005-2006 KST99794

16-12-2005

KST92973 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2005-2006 KST92973

KST92966 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST92966

KST92968 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Memorie van toelichting

naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers in Stimuleringsfonds voor de pers. In de memorie van toelichting gaat staatssecretaris Van der Laan (OCW) op alle drie onderwerpen afzonderlijk nader in.

Kamerstuk 2005-2006 KST92968

KST92974 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST92974

KST92967 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers; Voorstel van wet

naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers in Stimuleringsfonds voor de pers.

Kamerstuk 2005-2006 KST92967