Laatste documenten binnen dossier 30474


13-02-2007

KST105064 Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister over ontwerp-Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

de gebruiksregistratie. Een tabel met de bijgestelde maximale beslistermijnen is als bijlage bij de brief gevoegd.

Kamerstuk 2006-2007 KST105064

KST105100 Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister over agendering ontwerp Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

In de brief stelt minister Veerman (LNV) dat de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eerder heeft besloten de behandeling van het ontwerp-Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden uit te stellen tot een nieuw kabinet is aangetreden. In verband hiermee is het Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van VROM en hemzelf op 15 februari a.s. over het ontwerpbesluit tot nader order uitgesteld. In de brief pleit de minister ervoor om het overleg toch op 15 februari te laten doorgaan, omdat niet doorgaan van het overleg vertraging van het invoeren van nieuwe regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en biociden zou kunnen betekenen. Veerman wijst verder op communautaire verplichtingen tot spoedige invoering van het systeem inzake de administratievoorschriften voor de uitvoer en doorvoer van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Kamerstuk 2006-2007 KST105100

25-09-2006

KST100794 Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister

de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen door luchtvaartuigen. Daarnaast betreft het de mogelijkheden om te komen tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor veredeling en het samenstellen van nieuwe middelen met bestaande werkzame stoffen.

Kamerstuk 2006-2007 KST100794