Laatste documenten binnen dossier 30544


12-05-2006

KST97135 Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand tot basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie); Voorstel van wet

Met het oog op een doelmatige informatievoorziening in de publieke sector worden zes administraties ontwikkeld tot basisregistraties. Zij vormen de primaire registratie van belangrijke objecten binnen de openbare sector. Het betreft het basisregister van ondernemingen en andere organisaties (NHR- Nieuw Handelsregister), de Basis Gebouwenregistratie (BGR), de Basisregistratie adressen (BRA), de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), de Basisregistratie kadaster (BRK) en de Basisregistratie topografie (BRT). Een basisregistratie fungeert voor bestuursorganen als unieke bron van essentiƫle gegevens. Deze zogenoemde 'authentieke gegevens' dienen bestuursorganen te gebruiken in het bestuurlijke verkeer met burgers en bedrijven, die deze gegevens daardoor niet nogmaals aan hen hoeven te verstrekken (het beginsel van de 'eenmalige gegevensverstrekking'). Dit wetsvoorstel strekt er toe de registraties met betrekking tot percelen en kaarten aan te wijzen als basisregistratie, overeenkomstig de Wetgevingsnota basisregistraties. Die aanwijzing tot basisregistratie komt ook in de naam tot uiting. De registratie met betrekking tot percelen wordt aangeduid als basisregistratie kadaster en omvat naast de kadastrale registratie ook de kadastrale kaart. De registratie met betrekking tot kaarten wordt aangeduid als basisregistratie topografie en bestaat uit een digitaal topografisch bestand op een schaal van 1:10.000 of kleiner. Het wetsvoorstel richt zich met name op het gebruik van de basisregistraties kadaster en topografie door de overheid bij de uitoefening van haar publieke taken. Voor de basisregistratie kadaster geldt dat dit wetsvoorstel er nadrukkelijk niet toe strekt om op enigerlei wijze een wijziging aan te brengen in het stelsel van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van registergoederen. Voor het privaatrechtelijke rechtsverkeer brengt dit wetsvoorstel dan ook geen verandering met zich mee.

Kamerstuk 2005-2006 KST97135

KST97134 Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand tot basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST97134