Laatste documenten binnen dossier 30683


06-09-2006

KST100208 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen; Voorstel van wet

uitbreiding van de toepasselijkheid van de gedragsregels voor GVB'en op andere vervoerders dan alleen de GVB'en in de grote steden. De uitbreiding houdt in dat de gedragsregels ook van toepassing zijn op 'voormalige gemeentelijke vervoerbedrijven' die nog vervoer verrichten op grond van een concessie die niet is aanbesteed. Die situatie kan zich voordoen als aan een concessieverlener ontheffing van de aanbestedingsverplichting is verleend.

Kamerstuk 2005-2006 KST100208

KST100210 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST100210

KST100207 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST100207

KST100209 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen; Memorie van toelichting

uitbreiding van de toepasselijkheid van de gedragsregels voor GVB'en op andere vervoerders dan alleen de GVB'en in de grote steden. De uitbreiding houdt in dat de gedragsregels ook van toepassing zijn op 'voormalige gemeentelijke vervoerbedrijven' die nog vervoer verrichten op grond van een concessie die niet is aanbesteed. Die situatie kan zich voordoen als aan een concessieverlener ontheffing van de aanbestedingsverplichting is verleend.

Kamerstuk 2005-2006 KST100209