Laatste documenten binnen dossier 30815


03-10-2006

KST101140 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer); Voorstel van wet

Doel van dit wetsvoorstel is de procesvoering te vereenvoudigen door afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging door een procureur in civiele zaken. Nu is het zo dat een advocaat voor het voeren van een procedure bij rechtbank (behalve bij de sector kanton) en gerechtshof voor procesverrichtingen de hulp nodig heeft van een procureur. Tenzij een advocaat in zijn eigen arrondissement procedeert: dan kan hij zelf als procureur optreden. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe de verplichte bijstand van een procureur aan een advocaat op te heffen: een advocaat kan voortaan zelf bij iedere rechtbank en bij elk gerechtshof alle proceshandelingen verrichten. Het civiele recht wordt daarmee geharmoniseerd met bestuurs- en strafrecht, waar de procureursvertegenwoordiging ontbreekt. De afschaffing van het procuraat heeft tot gevolg dat advocaten de formele procesvertegenwoordiging door de procureur (in een ander arrondissement) zullen overnemen. Ook de griffies zullen bepaalde werkzaamheden van de procureur uitvoeren, zoals het onderhouden van de contacten met de advocaten. Verder zal het aantal advocaten waar een griffie rechtstreeks mee te maken krijgt door de afschaffing van het procuraat toenemen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een werklaststijging bij de griffies. Om een mogelijke werklaststijging op te vangen, wordt met dit wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer tussen gerechten en advocatuur mogelijk gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST101140

KST101142 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST101142

KST101139 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST101139

KST101141 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer); Memorie van toelichting

Doel van dit wetsvoorstel is de procesvoering te vereenvoudigen door afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging door een procureur in civiele zaken. Nu is het zo dat een advocaat voor het voeren van een procedure bij rechtbank (behalve bij de sector kanton) en gerechtshof voor procesverrichtingen de hulp nodig heeft van een procureur. Tenzij een advocaat in zijn eigen arrondissement procedeert: dan kan hij zelf als procureur optreden. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe de verplichte bijstand van een procureur aan een advocaat op te heffen: een advocaat kan voortaan zelf bij iedere rechtbank en bij elk gerechtshof alle proceshandelingen verrichten. Het civiele recht wordt daarmee geharmoniseerd met bestuurs- en strafrecht, waar de procureursvertegenwoordiging ontbreekt. De afschaffing van het procuraat heeft tot gevolg dat advocaten de formele procesvertegenwoordiging door de procureur (in een ander arrondissement) zullen overnemen. Ook de griffies zullen bepaalde werkzaamheden van de procureur uitvoeren, zoals het onderhouden van de contacten met de advocaten. Verder zal het aantal advocaten waar een griffie rechtstreeks mee te maken krijgt door de afschaffing van het procuraat toenemen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een werklaststijging bij de griffies. Om een mogelijke werklaststijging op te vangen, wordt met dit wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer tussen gerechten en advocatuur mogelijk gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST101141