Laatste documenten binnen dossier 30819


04-10-2006

KST101134 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen); Memorie van toelichting

de afwezigheid van een toets op het partnerinkomen voor werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn. Aanleiding voor dit wetsvoorstel vormt de Wet wijziging WW-stelsel, die de duur van de WW-uitkering verkort tot maximaal drie jaar en twee maanden.

Kamerstuk 2006-2007 KST101134

KST101133 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen); Voorstel van wet

de afwezigheid van een toets op het partnerinkomen voor werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn. Aanleiding voor dit wetsvoorstel vormt de Wet wijziging WW-stelsel, die de duur van de WW-uitkering verkort tot maximaal drie jaar en twee maanden.

Kamerstuk 2006-2007 KST101133

KST101135 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST101135

KST101132 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST101132