Laatste documenten binnen dossier 30827


12-10-2006

KST101504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter inplementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2003/59/EG inzake de vakbekwaamheid van bestuurders. Daarvoor wordt een nieuw hoofdstuk VIIA in de Wegenverkeerswet 1994 ingevoegd en wordt een wijziging aangebracht in de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. De hoofddoelstelling van de nieuwe communautaire voorschriften is de kwaliteit van de bestuurder in het goederen- en personenvervoer te garanderen. De nieuwe regels zijn in het bijzonder gericht op verbetering van de verkeersveiligheid, verbetering van de veiligheid van de bestuurder, verbetering van het imago van het beroep van bestuurder, en verbetering van de kennis van de vervoersmarkt. De implementatie van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders zal in de Nederlandse situatie niet tot ingrijpende veranderingen leiden. Wel noodzaakt de implementatie tot invoering van verplichte nascholing.

Kamerstuk 2006-2007 KST101504

KST101503 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2003/59/EG inzake de vakbekwaamheid van bestuurders. Daarvoor wordt een nieuw hoofdstuk VIIA in de Wegenverkeerswet 1994 ingevoegd en wordt een wijziging aangebracht in de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. De hoofddoelstelling van de nieuwe communautaire voorschriften is de kwaliteit van de bestuurder in het goederen- en personenvervoer te garanderen. De nieuwe regels zijn in het bijzonder gericht op verbetering van de verkeersveiligheid, verbetering van de veiligheid van de bestuurder, verbetering van het imago van het beroep van bestuurder, en verbetering van de kennis van de vervoersmarkt. De implementatie van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders zal in de Nederlandse situatie niet tot ingrijpende veranderingen leiden. Wel noodzaakt de implementatie tot invoering van verplichte nascholing.

Kamerstuk 2006-2007 KST101503

KST101505 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST101505

KST101501 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST101501