Laatste documenten binnen dossier 30848


16-02-2007

KST105251 Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Brief staatssecretaris over parlementaire behandeling wetsvoorstel

In deze brief verzoekt staatssecretaris Van Geel (VROM) de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen tot nĂ¡ het Krokusreces 2007, omdat hij nog een nota van wijziging wil indienen.

Kamerstuk 2006-2007 KST105251

02-11-2006

KST102565 Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Wet geluidhinder en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel beoogt vooral enkele onvolkomenheden weg te nemen die de invoering na de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) (Stb. 2006, 350) met zich mee zou brengen. Het betreft vooral het herstel van foutieve verwijzingen en het aanbrengen van redactionele correcties en verduidelijkingen, en geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. Ook worden enkele misstellingen in onder meer de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de Huisvestingswet en de Woningwet rechtgezet.

Kamerstuk 2006-2007 KST102565

KST102563 Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST102563

KST102564 Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Wet geluidhinder en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel beoogt vooral enkele onvolkomenheden weg te nemen die de invoering na de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) (Stb. 2006, 350) met zich mee zou brengen. Het betreft vooral het herstel van foutieve verwijzingen en het aanbrengen van redactionele correcties en verduidelijkingen, en geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. Ook worden enkele misstellingen in onder meer de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de Huisvestingswet en de Woningwet rechtgezet.

Kamerstuk 2006-2007 KST102564

KST102566 Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST102566