Laatste documenten binnen dossier 30868


10-11-2006

KST102889 Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente instelling van de commissie auteursrecht; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST102889

KST102891 Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente instelling van de commissie auteursrecht; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet in de permanente instelling van de commissie auteursrecht. Op dit moment bestaat de commissie uit 9 onafhankelijke leden, afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. Zij heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten. De commissie is ingesteld vanuit een behoefte aan deskundig advies, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk, op een weerbarstig terrein van het recht, dat wordt gekenmerkt door een groeiende betekenis voor economie en cultuur, een sterk Europees en internationaal karakter, grote belangen bij marktpartijen en snelle technologische ontwikkelingen.

Kamerstuk 2006-2007 KST102891

KST102890 Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente instelling van de commissie auteursrecht; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel voorziet in de permanente instelling van de commissie auteursrecht. Op dit moment bestaat de commissie uit 9 onafhankelijke leden, afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. Zij heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten. De commissie is ingesteld vanuit een behoefte aan deskundig advies, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk, op een weerbarstig terrein van het recht, dat wordt gekenmerkt door een groeiende betekenis voor economie en cultuur, een sterk Europees en internationaal karakter, grote belangen bij marktpartijen en snelle technologische ontwikkelingen.

Kamerstuk 2006-2007 KST102890