Laatste documenten binnen dossier 30975


05-05-2008

KST117914 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995); Brief minister over de uitvoering motie Aptroot inzake voorlichting wijzigingen Rijksoctrooisysteem

Met deze brief informeert minister van der Hoeven (EZ) de Kamer over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de motie Aptroot. De minister gaat daarbij vooral in op de invulling van de Motie Aptroot.

Kamerstuk 2007-2008 KST117914

BLG15607 Overzicht Voorlichtingsactiviteiten JunIE

Bijlage BLG15607

01-03-2007

KST105579 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995); Memorie van toelichting

de rol van Octrooicentrum Nederland (OCNL) zal worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat OCNL voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Op grond van artikel 84 van de ROW 1995 kan een ieder het bureau vragen advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden (zie artikel 75, eerste lid, van de ROW 1995) op een verleend octrooi. Verwacht wordt dat door het verbreden van de adviesmogelijkheden van OCNL de kwaliteit van het advies zal stijgen. Gelijktijdig met deze voorgestelde aanpassingen van de ROW 1995 worden enkele andere wijzigingen meegenomen in dit rijkswetsvoorstel die beogen de rijkswet op een aantal punten te verbeteren en te verduidelijken.

Kamerstuk 2006-2007 KST105579

KST105578 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995); Voorstel van rijkswet

de rol van Octrooicentrum Nederland (OCNL) zal worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat OCNL voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Op grond van artikel 84 van de ROW 1995 kan een ieder het bureau vragen advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden (zie artikel 75, eerste lid, van de ROW 1995) op een verleend octrooi. Verwacht wordt dat door het verbreden van de adviesmogelijkheden van OCNL de kwaliteit van het advies zal stijgen. Gelijktijdig met deze voorgestelde aanpassingen van de ROW 1995 worden enkele andere wijzigingen meegenomen in dit rijkswetsvoorstel die beogen de rijkswet op een aantal punten te verbeteren en te verduidelijken.

Kamerstuk 2006-2007 KST105578

KST105577 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST105577