Laatste documenten binnen dossier 30979


20-03-2008

KST116534 Aanpassingswet Algemene douanewet; Eindverslag

Kamerstuk 2007-2008 KST116534

19-09-2007

KST110075 Aanpassingswet Algemene douanewet; Verslag

Kamerstuk 2006-2007 KST110075

12-03-2007

KST105704 Aanpassingswet Algemene douanewet; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST105704

KST105707 Aanpassingswet Algemene douanewet; Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel strekt tot invoering van de Algemene douanewet (kamerstukken 30580) onder intrekking van de Douanewet, de In- en uitvoerwet en de Statistiekwet 1950. Tevens voorziet het wetsvoorstel in de aanpassing van een groot aantal wetten. Deze wijzigingen betreffen onder andere aanpassing van verwijzingen naar de (oude) Douanewet en de In- en uitvoerwet. Om strijdigheden tussen wijzigingen als gevolg van deze aanpassingswet en wijzigingen als gevolg van andere aanhangige wetsvoorstellen te voorkomen, bevat het wetsvoorstel ook zogenoemde samenloopbepalingen.

Kamerstuk 2006-2007 KST105707

KST105705 Aanpassingswet Algemene douanewet; Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel strekt tot invoering van de Algemene douanewet (kamerstukken 30580) onder intrekking van de Douanewet, de In- en uitvoerwet en de Statistiekwet 1950. Tevens voorziet het wetsvoorstel in de aanpassing van een groot aantal wetten. Deze wijzigingen betreffen onder andere aanpassing van verwijzingen naar de (oude) Douanewet en de In- en uitvoerwet. Om strijdigheden tussen wijzigingen als gevolg van deze aanpassingswet en wijzigingen als gevolg van andere aanhangige wetsvoorstellen te voorkomen, bevat het wetsvoorstel ook zogenoemde samenloopbepalingen.

Kamerstuk 2006-2007 KST105705

KST105708 Aanpassingswet Algemene douanewet; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST105708