Laatste documenten binnen dossier 31012


28-05-2008

KST118670 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Brief minister over een spoedige inwerkingtreding van de wijziging van het kiesrecht voor curandi

Om ervoor te zorgen dat curandi volgend jaar aan de verkiezingen van het Europees kunnen deelnemen, is een spoedige inwerkingtreding van de wijziging van de Kieswet nodig. Omdat het in procedure brengen van een nieuw wetsvoorstel tot vertraging leidt, stelt de minister in deze brief voor om de Kieswet te wijzigen met een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet houdende technische aanpassingen (Kamerstuk 31115).

Kamerstuk 2007-2008 KST118670

25-04-2007

KST106661 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST106661

KST106658 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST106658

KST106660 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel wordt het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (Stb. 2006, 564) met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST106660

KST106659 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel wordt het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (Stb. 2006, 564) met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST106659