Laatste documenten binnen dossier 31013


26-04-2007

KST106663 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten; Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel wordt het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (Stb. 2006, 549) met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST106663

KST106665 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST106665

KST106662 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST106662

KST106664 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten; Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel wordt het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (Stb. 2006, 549) met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Kamerstuk 2006-2007 KST106664