Laatste documenten binnen dossier 31019


07-05-2007

KST106911 Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek; Brief Presidium ter aanbieding voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer

Hierbij bieden voorzitter en griffier van de Tweede Kamer aan een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek. [Het voorstel is als volgnr. 2 gedrukt.].

Kamerstuk 2006-2007 KST106911

KST106913 Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek; Regeling Parlementair en extern onderzoek

Extern onderzoek: Onderzoek door derden in opdracht van de Kamer, resp. Onderzoek door derden op verzoek van de Kamer.

Kamerstuk 2006-2007 KST106913

KST106914 Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek; Verslag

Kamerstuk 2006-2007 KST106914

KST106912 Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek; Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met de invoering Wet op de parlementaire enquête 200. en de Regeling parlementair en extern onderzoek

art. 142. tijdelijke commissie. Met de inwerkingtreding van de Wet op de parlementaire enquête 200. is een wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer noodzakelijk geworden. Deze gelegenheid is aangegrepen om de besluitvormingsprocedures over de totstandkoming van parlementair onderzoek te moderniseren en vergaand te vereenvoudigen. De besluitvormingsprocedures worden vastgelegd in een afzonderlijke regeling: de Regeling parlementair en extern onderzoek. De Regeling parlementair en extern onderzoek beschrijft de totstandkoming van onderzoeksvoorstellen. Ook wordt in de regeling voorgeschreven dat de keuze voor het onderzoeksinstrument wordt onderbouwd. De Regeling wordt tegelijkertijd met onderhavige wijziging van het Reglement van Orde voorgelegd aan de Tweede Kamer. In de voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde is sprake van een vergaande vereenvoudiging van hoofdstuk XII. Alle relevante bepalingen over de parlementaire enquête zijn verwerkt in de tekst van de Wet op de parlementaire enquête 200. . Het huidige Reglement van Orde bevat bepalingen met een externe werking. Dat wil zeggen dat ook derden geraakt worden door hetgeen momenteel is vastgelegd in het Reglement van Orde. Hier wordt gedoeld op de artikelen die betrekking hebben op het horen van getuigen en deskundigen en het afleggen van een valse verklaring. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is het wenselijk dat dergelijke bepalingen worden vastgelegd in de wet zelf en niet in een intern 'huishoudelijk' reglement van de Tweede Kamer. De huidige bepalingen in het Reglement van Orde spreken een aantal malen over onderzoek daar waar eigenlijk bedoeld is een parlementaire enquête. Het Presidium stelt voor om voortaan consequent te spreken over de parlementaire enquête om zo mogelijke verwarring met andere vormen van parlementair onderzoek te voorkomen. [De aanbiedingsbrief van het voorstel is gedrukt onder nr.1].

Kamerstuk 2006-2007 KST106912