Laatste documenten binnen dossier 31120


31-01-2008

KST114807 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Amendement over opnemen term 'aansluitwerkzaamheden'

Voorgesteld wordt om in artikel 16, lid 3, van de Elektriciteitswet 1998 de term 'aansluitingswerkzaamheden' op te nemen. Met die term wordt duidelijker tot uitdrukking gebracht dat de in dit artikel bedoelde uitzondering op de exclusieve taken van netbeheerders niet alleen betrekking heeft op het maken van aansluitingen, maar ook op de overige in artikel 16c Elektriciteitswet 1998 bedoelde aansluitingswerkzaamheden, zoals onderhouf en het wegnemen van aansluitingen.

Kamerstuk 2007-2008 KST114807

KST114806 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Amendement over ontheffing van aanwijzing netbeheerder voor multi-utilities

Bij multi-utilities zijn zowel groot- als kleinverbruikers aangesloten op hetzelfde particuliere net.

Kamerstuk 2007-2008 KST114806

KST114809 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Amendement over talrijke 'kleinverbruikersaansluitingen' van telecommunicatiebedrijven, mijnbouwbedrijven en beheerders van openbare verlichting

Telecommunicatiebedrijven, mijnbouwbedrijven en beheerders van openbare verlichting hebben vaak veel kleine elektriciteitsaansluitingen nodig. Voor bijv. de doorgifte van het CAI-signaal is het kabelnet voorzien van talrijke kleine aansluitingen waarover elektriciteit wordt geleverd voor het transport en het versterken van het CAI-signaal. Genoemde bedrijven worden met dit amendement onder artikel 1, lid 2, Elektriciteitswet 1998 gebracht, Hierdoor worden de enorme administratieve lasten beperkt.

Kamerstuk 2007-2008 KST114809

06-08-2007

KST109512 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST109512

KST109514 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Memorie van toelichting

het vervallen van art. 50 Waarborgwet 1986 over het inleveren van een inventarisformulier bij het invoeren van platina, gouden en zilveren werken, omdat dit artikel zijn betekenis heeft verloren en enkel leidt tot onnodige administratieve lasten. Deze drie wijzigingen worden in de memorie van toelichting nader toegelicht.

Kamerstuk 2006-2007 KST109514

KST109513 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Voorstel van wet

het vervallen van art. 50 Waarborgwet 1986 over het inleveren van een inventarisformulier bij het invoeren van platina, gouden en zilveren werken, omdat dit artikel zijn betekenis heeft verloren en enkel leidt tot onnodige administratieve lasten. Deze drie wijzigingen worden in de memorie van toelichting nader toegelicht.

Kamerstuk 2006-2007 KST109513

KST109515 Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse wetten die uitgewerkt zijn; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST109515