Laatste documenten binnen dossier 31124


13-11-2009

KST136907 Voorstel van wet tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb); Brief staatssecretaris over de stuitingsregeling

De staatssecretaris gaat in op de bijzondere stuitingsregeling die geldt bij de verjaring van belastingschulden. In het bijzonder gaat het daarbij om de mogelijkheden die de automatiseringssystemen van de Belastingdienst bieden met betrekking tot de bewaking van de verjaring van belastingaanslagen.

Kamerstuk 2009-2010 KST136907

23-02-2009

KST128004 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb); Derde nota van wijziging in verband met actualisatie van de wetgeving in de Aanpassingswet Vierde tranche Awb

De geplande datum van inwerkingtreding van de Vierde tranche op 1 januari 2009 is niet gehaald. Om die reden is het noodzakelijk de wetgeving in de Aanpassingswet Vierde tranche Awb te actualiseren. Onderhavige nota van wijziging strekt daartoe.

Kamerstuk 2008-2009 KST128004

28-04-2008

KST117828 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2007-2008 KST117828

KST117829 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb); Nota van wijziging

De in deze nota van wijziging opgenomen wijzigingen vloeien deels voort uit de noodzakelijke afstemming op lopende wetsvoorstellen en deels uit enkele gesignaleerde onvolledigheden en inconsistenties.

Kamerstuk 2007-2008 KST117829