Laatste documenten binnen dossier 31248


19-10-2007

KST111179 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie); Voorstel van wet

Het is onvermijdelijk dat in de vele (wijzigings)wetten die jaarlijks tot stand komen zo nu en dan (wets)technische onvolkomenheden sluipen. Het is daarom nodig de wetgeving op het terrein van het ministerie van Justitie periodiek op te schonen. Dit wetsvoorstel omvat onder meer herstel van onjuiste verwijzingen, verschrijvingen en wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd en op een enkele plaats wordt aangrenzende wetgeving gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen beogen nadrukkelijk niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen door te voeren, aangezien een reparatiewet daarvoor niet is bedoeld.

Kamerstuk 2007-2008 KST111179

KST111183 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie); Nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST111183

KST111181 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie); Memorie van toelichting

Het is onvermijdelijk dat in de vele (wijzigings)wetten die jaarlijks tot stand komen zo nu en dan (wets)technische onvolkomenheden sluipen. Het is daarom nodig de wetgeving op het terrein van het ministerie van Justitie periodiek op te schonen. Dit wetsvoorstel omvat onder meer herstel van onjuiste verwijzingen, verschrijvingen en wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd en op een enkele plaats wordt aangrenzende wetgeving gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen beogen nadrukkelijk niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen door te voeren, aangezien een reparatiewet daarvoor niet is bedoeld.

Kamerstuk 2007-2008 KST111181

KST111178 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST111178