Laatste documenten binnen dossier 31291


03-12-2007

KST113022 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel is bedoeld om de invoering van de Binnenvaartwet (kamerstukken 30523) te regelen. Dit gebeurt met een aparte invoeringswet omdat de beoogde Binnenvaartwet een omvangrijk terrein bestrijkt, waarop momenteel de Binnenschepenwet, de Wet vervoer binnenvaart en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart van kracht zijn. De vervanging van deze wetten door de nieuwe Binnenvaartwet vergt een groot aantal overgangsbepalingen met betrekking tot de op die wetten gebaseerde vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. Deze vervanging brengt verder met zich mee dat verwijzingen naar de desbetreffende drie wetten in een aantal regelingen moet worden aangepast. Uit praktisch oogpunt biedt het voordelen om wijzigingen via een aparte invoeringswet te regelen, waarmee zelfs na de totstandkoming van de Binnenvaartwet aanpassingen en correcties mogelijk zijn voordat die wet van kracht wordt.

Kamerstuk 2007-2008 KST113022

KST113024 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet); Nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST113024

KST113021 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST113021

KST113023 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel is bedoeld om de invoering van de Binnenvaartwet (kamerstukken 30523) te regelen. Dit gebeurt met een aparte invoeringswet omdat de beoogde Binnenvaartwet een omvangrijk terrein bestrijkt, waarop momenteel de Binnenschepenwet, de Wet vervoer binnenvaart en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart van kracht zijn. De vervanging van deze wetten door de nieuwe Binnenvaartwet vergt een groot aantal overgangsbepalingen met betrekking tot de op die wetten gebaseerde vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. Deze vervanging brengt verder met zich mee dat verwijzingen naar de desbetreffende drie wetten in een aantal regelingen moet worden aangepast. Uit praktisch oogpunt biedt het voordelen om wijzigingen via een aparte invoeringswet te regelen, waarmee zelfs na de totstandkoming van de Binnenvaartwet aanpassingen en correcties mogelijk zijn voordat die wet van kracht wordt.

Kamerstuk 2007-2008 KST113023