Laatste documenten binnen dossier 31295


05-12-2007

KST113095 Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen; Voorstel van wet

Met ingang van 22 februari 2007 is de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting overgegaan van de minister van VROM naar de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Op dezelfde datum is de verantwoordelijkheid voor de inburgering en de integratie overgegaan van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (V&I) naar de minister voor WWI. Dit wetsvoorstel beoogt de Minister voor WWI als zodanig te noemen in de wetten die haar beleidsterrein betreffen. Voorts worden diverse andere wijzigingen, van ondergeschikte aard, in diverse wetten doorgevoerd.

Kamerstuk 2007-2008 KST113095

KST113097 Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST113097

KST113094 Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST113094

KST113096 Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen; Memorie van toelichting

Met ingang van 22 februari 2007 is de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting overgegaan van de minister van VROM naar de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Op dezelfde datum is de verantwoordelijkheid voor de inburgering en de integratie overgegaan van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (V&I) naar de minister voor WWI. Dit wetsvoorstel beoogt de Minister voor WWI als zodanig te noemen in de wetten die haar beleidsterrein betreffen. Voorts worden diverse andere wijzigingen, van ondergeschikte aard, in diverse wetten doorgevoerd.

Kamerstuk 2007-2008 KST113096