Laatste documenten binnen dossier 31352


22-02-2008

KST115521 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus Awb); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling van de Algemene wet bstuursrecht met een regeling, die de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om hangende een beroepsprocedure het bestuursorgaan de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen, in plaats van dit besluit meteen te vernietigen. Dit staat bekend als de 'bestuurlijke lus'. De aanleiding tot dit wetsvoorstel is gelegen in de weerbarstige praktijk van de uitvoering van grote en kleine besluiten om te bouwen, om de mobiliteit te vergroten of om de leefkwaliteit te verbeteren. Wanneer een besluit door de bestuursrechter vernietigd wordt, moet de procedure om opnieuw tot een besluit te komen van voren af aan gestart worden, wat tot veel vertraging en kosten leidt.

Kamerstuk 2007-2008 KST115521

KST115520 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus Awb); Geleidende brief

Kamerstuk 2007-2008 KST115520

KST115522 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus Awb); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling van de Algemene wet bstuursrecht met een regeling, die de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om hangende een beroepsprocedure het bestuursorgaan de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen, in plaats van dit besluit meteen te vernietigen. Dit staat bekend als de 'bestuurlijke lus'. De aanleiding tot dit wetsvoorstel is gelegen in de weerbarstige praktijk van de uitvoering van grote en kleine besluiten om te bouwen, om de mobiliteit te vergroten of om de leefkwaliteit te verbeteren. Wanneer een besluit door de bestuursrechter vernietigd wordt, moet de procedure om opnieuw tot een besluit te komen van voren af aan gestart worden, wat tot veel vertraging en kosten leidt.

Kamerstuk 2007-2008 KST115522