Laatste documenten binnen dossier 31384


29-09-2009

KST134907 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Verslag van een inbrengvergadering op 9 september 2009

uitwerking van een procedure voor het parlementair behandelvoorbehoud. Op basis van deze aanbevelingen zal een wijzigingsvoorstel voor het Reglement van Orde worden uitgewerkt. In dit kamerstuk is ook het rapport 'Bevindingen van de rapporteurs voor de aanpassing van het instemmingsrecht en de uitwerking van het parlementaire behandelvoorbehoud', van de rapporteurs Wiegman van Meppelen-Scheppink en Ten Broeke opgenomen.

Kamerstuk 2009-2010 KST134907

09-06-2008

KST119145 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Subamendement dat ertoe strekt om artikel 1a automatisch te laten vervallen

Dit subamendement wijzigt het amendement-ten Broeke c.s. (kamerstuk 31384, nr. 14).

Kamerstuk 2007-2008 KST119145

KST119147 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Tweede nota van verbetering

Kamerstuk 2007-2008 KST119147

KST119146 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Gewijzigd amendement om een procedure vast te leggen voor een bijzondere informatieplicht van de regering ten aanzien van voorstellen van wetgevende aard die door een van beide Kamers der Staten-Generaal van bijzonder politiek belang worden geacht

Kamerstuk 2007-2008 KST119146

KST119177 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Gewijzigde motie over de inrichting van een parlementair voorbehoud

Kamerstuk 2007-2008 KST119177

06-06-2008

KST119110 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Motie over de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)

Kamerstuk 2007-2008 KST119110

KST119095 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Subamendement over ondersteuning 30 leden van de Tweede Kamer inzake ontwerp van een wetgevingshandeling

Kamerstuk 2007-2008 KST119095

KST119106 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Gewijzigd amendement over behoud van het instemmingsrecht betreffende de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht

Kamerstuk 2007-2008 KST119106

KST119109 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Gewijzigd amendement over invloed Staten-Generaal op opstelling vertegenwoordiger Nederland in onderhandelingen geselecteerde wetgevingshandelingen EU

Kamerstuk 2007-2008 KST119109

KST119111 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Motie over deelname van jongeren vanaf 16 jaar aan het Europees burgerinitiatief

Kamerstuk 2007-2008 KST119111

KST119107 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Amendement over behoud van het instemmingsrecht betreffende de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht

Kamerstuk 2007-2008 KST119107

05-06-2008

KST119005 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Amendement over invloed Staten-Generaal op opstelling vertegenwoordiger Nederland in onderhandelinge geselecteerde wetgevingshandelingen EU

Kamerstuk 2007-2008 KST119005

KST119055 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Gewijzigd amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 8 om een instemmingsrecht te regelen voor de desbetreffende beleidsonderdelen die binnen Titel V

Kamerstuk 2007-2008 KST119055

KST119053 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Subamendement om in het kader van een behandelingsvoorbehoud een voorstel voor een wetgevingshandeling door de Kamer in behandeling te laten nemen

Kamerstuk 2007-2008 KST119053

KST119004 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Amendement over behoud van het instemmingsrecht betreffende de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht

Kamerstuk 2007-2008 KST119004

KST119093 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Subamendement dat bewerkstelligt dat ondersteuning door 30 leden van de Tweede Kamer voldoende is om de stilzwijgende instemming met een ontwerp-besluit te doorbreken en te komen tot nadrukkelijke instemming door de Kamer

Kamerstuk 2007-2008 KST119093

KST119108 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Motie over de inrichting van een parlementair voorbehoud

Kamerstuk 2007-2008 KST119108

KST119054 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Amendement om een procedure vast te leggen voor een bijzonder informatieplicht van de regering ten aanzien van voorstellen van wetgevende aard die door een van beide Kamers der Staten-Generaal van bijzonder politiek belang worden geacht

Kamerstuk 2007-2008 KST119054

KST118986 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Amendement over instemmingsrecht Staten-Generaal op JBZ beleidsonderdelen binnen Titel V. Ruimte voor Vrijheid, Veiligheid en Recht

Kamerstuk 2007-2008 KST118986

17-03-2008

KST116275 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST116275

KST116277 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Memorie van toelichting

Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vormt het resultaat van de onderhandelingen tussen de lidstaten van de Europese Unie over aanpassingen van de bestaande verdragen. Deze aanpassingen werden noodzakelijk geacht voor het verkleinen van de kloof tussen de burger en de Europese instellingen, het slagvaardig en democratisch functioneren van de Europese Unie, en de versterking van de positie van de Europese Unie in de wereld. De aanpassing komt tot stand via wijziging van de bestaande verdragsbepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van Nice. De structuur van de bestaande Verdragen blijft grotendeels in stand. Er is nadrukkelijk geen sprake meer van een 'constitutionele' benadering, waarbij de bestaande Verdragen worden ingetrokken en vervangen door één tekst met de naam 'grondwet' zoals bij het Grondwettelijk Verdrag het geval was. Anders dan aan het Grondwettelijk Verdrag, zijn aan het Verdrag van Lissabon geen argumenten te ontlenen voor een geleidelijke uitbouw van de Europese Unie (EU) in een meer uitgesproken statelijke of federale zin.

Kamerstuk 2007-2008 KST116277

KST116276 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Voorstel van wet

Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vormt het resultaat van de onderhandelingen tussen de lidstaten van de Europese Unie over aanpassingen van de bestaande verdragen. Deze aanpassingen werden noodzakelijk geacht voor het verkleinen van de kloof tussen de burger en de Europese instellingen, het slagvaardig en democratisch functioneren van de Europese Unie, en de versterking van de positie van de Europese Unie in de wereld. De aanpassing komt tot stand via wijziging van de bestaande verdragsbepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van Nice. De structuur van de bestaande Verdragen blijft grotendeels in stand. Er is nadrukkelijk geen sprake meer van een 'constitutionele' benadering, waarbij de bestaande Verdragen worden ingetrokken en vervangen door één tekst met de naam 'grondwet' zoals bij het Grondwettelijk Verdrag het geval was. Anders dan aan het Grondwettelijk Verdrag, zijn aan het Verdrag van Lissabon geen argumenten te ontlenen voor een geleidelijke uitbouw van de Europese Unie (EU) in een meer uitgesproken statelijke of federale zin.

Kamerstuk 2007-2008 KST116276

KST116278 Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST116278