Laatste documenten binnen dossier 31400


03-04-2008

KST116928 Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot het herstel van (wets)technische onvolkomenheden in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijzigingen in dit wetsvoorstel gaan over wetstechnische fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen of wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd. Daarnaast gaat het om technische inconsequenties, bijvoorbeeld doordat een wijzigingswet in diverse wetten steeds dezelfde soort wijziging heeft aangebracht, maar verzuimd is dit in een aantal wetten aan te passen of als door een bepaalde wetswijziging voortaan bepaalde uniforme begrippen zijn gaan gelden maar die ten onrechte nog niet in andere wetten zijn verwerkt.

Kamerstuk 2007-2008 KST116928

KST116926 Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST116926

KST116931 Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot het herstel van (wets)technische onvolkomenheden in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijzigingen in dit wetsvoorstel gaan over wetstechnische fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen of wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd. Daarnaast gaat het om technische inconsequenties, bijvoorbeeld doordat een wijzigingswet in diverse wetten steeds dezelfde soort wijziging heeft aangebracht, maar verzuimd is dit in een aantal wetten aan te passen of als door een bepaalde wetswijziging voortaan bepaalde uniforme begrippen zijn gaan gelden maar die ten onrechte nog niet in andere wetten zijn verwerkt.

Kamerstuk 2007-2008 KST116931

KST116935 Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST116935