Laatste documenten binnen dossier 31405


10-04-2008

KST117196 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008); Voorstel van wet

In diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook op het terrein van Jeugd en Gezin zijn enkele onvolkomenheden gebleken. Soms werden verouderde verwijzingen over het hoofd gezien of zijn wijzigingen vastgesteld van artikelleden die ten gevolge van een kort daarvoor doorgevoerde wijziging in een andere wet, niet meer bestaan. Deze onvolkomenheden worden in voorliggend wetsvoorstel hersteld.

Kamerstuk 2007-2008 KST117196

KST117198 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008); Nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST117198

KST117195 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST117195

KST117197 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008); Memorie van toelichting

In diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook op het terrein van Jeugd en Gezin zijn enkele onvolkomenheden gebleken. Soms werden verouderde verwijzingen over het hoofd gezien of zijn wijzigingen vastgesteld van artikelleden die ten gevolge van een kort daarvoor doorgevoerde wijziging in een andere wet, niet meer bestaan. Deze onvolkomenheden worden in voorliggend wetsvoorstel hersteld. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel worden de wijzigingen, met uitzondering van herstel van evidente redactionele misslagen (typefouten, verkeerd geplaatste komma's, en dergelijke) kort toegelicht.

Kamerstuk 2007-2008 KST117197