Laatste documenten binnen dossier 31468


28-05-2008

KST118650 Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft); Memorie van toelichting

Tijdelijke regeling invoering Wft. In een volgend wetsvoorstel zullen wijzigingen worden voorgesteld die eveneens voortvloeien uit de invoering van de Wft, maar meer inhoudelijk van aard zijn. Het is de bedoeling dat deze wijzigingswet in 2009 in werking treedt.

Kamerstuk 2007-2008 KST118650

KST118648 Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST118648

KST118651 Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST118651

KST118649 Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft); Voorstel van wet

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Zoals te verwachten bij een wetgevingsoperatie van deze omvang, is in de wet een aantal onjuiste verwijzingen, verschrijvingen en omissies geslopen. Deze konden tot mei 2007 worden gemeld bij het Meldpunt Wft op de website van het Ministerie van Financiƫn. De gebreken in de Wft worden in twee fasen hersteld. Bij de Reparatiewet Wft (het onderhavige wetsvoorstel) worden de verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en technische omissies hersteld in de Wft en een aantal andere wetten. Voorts worden in dit wetsvoorstel bepalingen opgenomen ter regeling bij wet van een aantal onderwerpen waarvoor op grond van artikel 176 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (I&A-wet Wft) in de Tijdelijke regeling invoering Wft tijdelijke regelingen zijn getroffen. De betreffende artikelen van de Tijdelijke regeling invoering Wft hebben gegolden vanaf 1 januari 2007 en worden in artikel VIII van onderhavig wetsvoorstel ingetrokken. Onderhavig wetsvoorstel voorziet in wijziging van: - Wet op het financieel toezicht; - Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht; - Faillissementewet; - Wet handhaving consumentenbescherming; - Wet op het consumentenkrediet; - Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; - Wetboek van Strafvordering; - Tijdelijke regeling invoering Wft. Onderdelen E en G van artikel II en artikel IV werken tot en met 1 januari 2007. In een volgend wetsvoorstel zullen wijzigingen worden voorgesteld die eveneens voortvloeien uit de invoering van de Wft, maar meer inhoudelijk van aard zijn. Het is de bedoeling dat deze wijzigingswet in 2009 in werking treedt.

Kamerstuk 2007-2008 KST118649