Laatste documenten binnen dossier 31489


10-06-2008

KST119172 Regeling van de vergoedingen voor adviescolleges en commissies (Wet vergoedingen adviescolleges en commissies); Voorstel van wet

Er zijn op dit moment twee regelingen waarin algemene regels worden gesteld over de vergoedingen van leden van adviescolleges en commissies. Voor adviescolleges in de zin van de Kaderwet adviescolleges geldt het Vergoedingenbesluit adviescolleges, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verantwoordelijkheid draagt. Voor leden van commissies die bij of krachtens wet, bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit zijn ingesteld, geldt het Vacatiegeldenbesluit 1988, waarvoor de minister van Financiën de verantwoordelijkheid draagt. Met dit wetsvoorstel wordt een algemeen wettelijk kader geboden voor het toekennen van vergoedingen aan leden van commissies en adviescolleges. Met dit wetsvoorstel en de daarop te baseren algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer (kamerstuk 28479, nr. 21) om het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vacatiegeldenbesluit 1988 samen te voegen en in één hand te leggen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kamerstuk 2007-2008 KST119172

KST119171 Regeling van de vergoedingen voor adviescolleges en commissies (Wet vergoedingen adviescolleges en commissies); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST119171

KST119173 Regeling van de vergoedingen voor adviescolleges en commissies (Wet vergoedingen adviescolleges en commissies); Memorie van toelichting

Er zijn op dit moment twee regelingen waarin algemene regels worden gesteld over de vergoedingen van leden van adviescolleges en commissies. Voor adviescolleges in de zin van de Kaderwet adviescolleges geldt het Vergoedingenbesluit adviescolleges, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verantwoordelijkheid draagt. Voor leden van commissies die bij of krachtens wet, bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit zijn ingesteld, geldt het Vacatiegeldenbesluit 1988, waarvoor de minister van Financiën de verantwoordelijkheid draagt. Met dit wetsvoorstel wordt een algemeen wettelijk kader geboden voor het toekennen van vergoedingen aan leden van commissies en adviescolleges. Met dit wetsvoorstel en de daarop te baseren algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer (kamerstuk 28479, nr. 21) om het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vacatiegeldenbesluit 1988 samen te voegen en in één hand te leggen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kamerstuk 2007-2008 KST119173