Laatste documenten binnen dossier 31522


10-07-2008

KST120743 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79); Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel dient ter uitvoering van de nieuwe verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken. Deze verordening heeft tot doel de verzending en de betekening of kennisgeving van stukken verder te versnellen, de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor de aanvrager en voor degene voor wie het stuk bestemd is te verhogen. Ter uitvoering van de nieuwe verordening bevat dit wetsvoorstel enige wijzigingen in de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Kamerstuk 2007-2008 KST120743

KST120742 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST120742

KST120744 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 (PbEU L 324/79); Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel dient ter uitvoering van de nieuwe verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken. Deze verordening heeft tot doel de verzending en de betekening of kennisgeving van stukken verder te versnellen, de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor de aanvrager en voor degene voor wie het stuk bestemd is te verhogen. Ter uitvoering van de nieuwe verordening bevat dit wetsvoorstel enige wijzigingen in de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de memorie van toelichting gaat minister Bos (Fin) onder andere in op de belangrijkste wijzigingen in verordening 1393/2007 ten opzichte van de oude verordening 1348/2000.

Kamerstuk 2007-2008 KST120744