Laatste documenten binnen dossier 31705


20-07-2009

BLG20663 Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte

Bijlage BLG20663

BLG20664 Brief Actal inzake eenduidige loonaangifte

Bijlage BLG20664

KST133515 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van het 'Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loongaangifte' en het oordeel van Actal inzake de eenduidige loonaangifte

De eenduidige loonaangifte treedt - als onderdeel van de Overige fiscale maatregelen 2009 - op een bij kb te bepalen tijdstip in werking. Het ontwerp-kb wordt uiterlijk medio november aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Kamerstuk 2008-2009 KST133515

24-11-2008

KST124625 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Derde nota van wijziging

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat de voorstellen met betrekking tot correctieberichten en 'loon in, loon over' op een bij KB te bepalen tijdtip in werking treden en dat daarbij een voorhangprocedure met blokkerende werking van toepassing is.

Kamerstuk 2008-2009 KST124625

30-10-2008

KST123553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Nota van wijziging

Deze nota van wijziging bevat twee vereenvoudigingen in de sfeer van de loonheffingen. Ten eerste wordt uitvoering gegeven aan de bij het Belastingplan 2009 aangekondigde gerichte eerstedagsmelding. Hiermee wordt een aanzienlijke vermindering van de (ervaren) administratieve lasten voor het bedrijfsleven bereikt. Ten tweede wordt de toepassing van de afdrachtvermindering EVC vereenvoudigd. Verder wordt mede op verzoek van de sector een verduidelijking opgenomen in de voorgestelde wettekst voor fiscale beleggingsinstellingen. Tot slot wordt geregeld dat de aankoop door de Staat van de bancaire en verzekeringsactiviteiten van Fortis in Nederland geen onbedoelde gevolgen heeft voor de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Kamerstuk 2008-2009 KST123553

KST123554 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2008-2009 KST123554

15-10-2008

KST123012 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Nota van verbetering

Van deze nota is een herdruk verschenen onder Kamerstuknummer 31705, nr. 5 herdruk.

Kamerstuk 2008-2009 KST123012

25-09-2008

KST122424 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Voorstel van wet

In het onderhavige wetsvoorstel gaat het onder meer om toezeggingen en (deels technische) wijzigingen die moeten ingaan per 1 januari 2009. Er worden wetten gewijzigd die zich in de volle breedte van het fiscale spectrum bevinden, zowel directe als indirecte belastingen, alsmede enkele niet-fiscale wetten die hiermee verband houden.

Kamerstuk 2008-2009 KST122424

KST122425 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Memorie van toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel gaat het onder meer om toezeggingen en (deels technische) wijzigingen die moeten ingaan per 1 januari 2009. Er worden wetten gewijzigd die zich in de volle breedte van het fiscale spectrum bevinden, zowel directe als indirecte belastingen, alsmede enkele niet-fiscale wetten die hiermee verband houden.

Kamerstuk 2008-2009 KST122425

KST122423 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST122423

KST122426 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST122426