Laatste documenten binnen dossier 31717


03-10-2008

KST122738 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST122738

KST122736 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009); Voorstel van wet

uitvoering gegeven aan de motie-Jurgens c.s. voor een verbod op delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, om af te wijken van de wet in formele zin (kamerstuk 21109, nr. A). Ten slotte zijn enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

Kamerstuk 2008-2009 KST122736

KST122737 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009); Memorie van toelichting

budgettaire aspecten en uitvoeringskosten.

Kamerstuk 2008-2009 KST122737

KST122734 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST122734