Laatste documenten binnen dossier 31751


24-12-2008

KST126470 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Nota van wijziging

Naast een aantal wijziging van wetstechnische aard, wordt de datum van inwerkingtreding (1 januari 2009).

Kamerstuk 2008-2009 KST126470