Laatste documenten binnen dossier 31771


28-12-2009

BLG22366 Eindrapport kosten-batenanalyse INSPIRE

Bijlage BLG22366

KST139125 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie); Brief minister over geactualiseerde kosten-batenanalyse en uitvoering moties

Met deze brief informeert minister Cramer (VROM) de Kamer over de resultaten van de geactualiseerde kosten-batenanalyse over implementatie van de INSPIRE-richtlijn. Daarnaast gaat de minister in op de uitvoering van de moties-Van Leeuwen/Vermeij (kamerstuk 31771, nr. 7) en Van Leeuwen/Van Heugten (kamerstuk 31771, nr. 8) waarin wordt verzocht een budgetplafond voor het programma INSPIRE in te stellen, respectievelijk de implementatie van INSPIRE aan nut en noodzaak aan te passen.

Kamerstuk 2009-2010 KST139125

28-11-2008

KST124494 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST124494

KST124498 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST124498

KST124495 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Nederlandse wetgeving van richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een 'infrastructure for spatial information in the community' (Inspire), (hierna: de richtlijn). De richtlijn is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 25 april 2007 en dient uiterlijk op 15 mei 2009 in Nederlandse regelgeving te zijn omgezet. De richtlijn heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid en het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens. Voorts worden lidstaten en hun bestuursorganen verplicht deze ruimtelijke gegevens op verzoek onderling te delen. De verplichting om gegevens tussen overheden uit te wisselen staat strikt genomen los van de verplichting tot harmonisatie en ontwikkeling van de technische infrastructuur.

Kamerstuk 2008-2009 KST124495

KST124497 Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Nederlandse wetgeving van richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een 'infrastructure for spatial information in the community' (Inspire), (hierna: de richtlijn). De richtlijn is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 25 april 2007 en dient uiterlijk op 15 mei 2009 in Nederlandse regelgeving te zijn omgezet. De richtlijn heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid en het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens. Voorts worden lidstaten en hun bestuursorganen verplicht deze ruimtelijke gegevens op verzoek onderling te delen. De verplichting om gegevens tussen overheden uit te wisselen staat strikt genomen los van de verplichting tot harmonisatie en ontwikkeling van de technische infrastructuur.

Kamerstuk 2008-2009 KST124497