Laatste documenten binnen dossier 31780


15-02-2010

KST140696 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Brief minister over informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de nieuwe Wajong

Doel is een flexibele informatievoorziening waarbij ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen. In de nieuwe Wajong bestaan vier vormen van inkomensvoorziening: de werkregeling, de studieregeling, de voortgezette werkregeling en de regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Kamerstuk 2009-2010 KST140696

24-07-2009

BLG20757 Aanpak werk voor Wajongers

Bijlage BLG20757

KST133701 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Brief minister ter aanbieding van de notitie 'Aanpak werk voor Wajongers'

Het kabinet, sociale partners en andere betrokkenen hebben diverse maatregelen genomen en acties in gang gezet om kansen voor Wajongers te bewerkstelligen. De notitie geeft een overzicht van de resultaten tot nu toe en beschrijft de extra impuls aan hetgeen reeds in gang is gezet.

Kamerstuk 2008-2009 KST133701

22-04-2009

KST130093 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie om 'oude' Wajongers dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden als de 'nieuwe' Wajongers

Kamerstuk 2008-2009 KST130093

KST130088 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over onderzoek naar thuiszittende kinderen en om hen zolang bij een dagbesteding te plaatsen

Kamerstuk 2008-2009 KST130088

KST130083 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over contact tussen verzekeringsarts en huisarts op verzoek van Wajonger

Kamerstuk 2008-2009 KST130083

KST130078 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie om eigen medewerker aan te stellen als jobcoach als er meerdere Wajongers in dienst zijn

Kamerstuk 2008-2009 KST130078

KST130090 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over opnemen 'social return' in aanbestedingen van de rjiksoverheid

Kamerstuk 2008-2009 KST130090

KST130085 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over verruimen criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajongers

Kamerstuk 2008-2009 KST130085

KST130080 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie om in eerste instantie werkaanbod te doen dat aansluit bij ervaring, kennis en wensen jonggehandicapte

Kamerstuk 2008-2009 KST130080

KST130092 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie om vanaf 23 jaar het inkomen aan te vullen tot maximaal 120% van het minimumloon

Kamerstuk 2008-2009 KST130092

KST130087 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over onderzoek naar doostroming vanuit speciaal onderwijs naar de Wajong en over betere aansluiting met arbeidsmarkt

Kamerstuk 2008-2009 KST130087

KST130082 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over maatwerkaanbod van UWV dat afgestemd is in het voortraject

Kamerstuk 2008-2009 KST130082

KST130094 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Gewijzigd amendement over bedenktijd van 5 dagen alvorens participatieplan definitief wordt vastgesteld

Kamerstuk 2008-2009 KST130094

KST130089 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over starten offensief zodat bedrijven en organisaties Wajongers in dienst nemen

Kamerstuk 2008-2009 KST130089

KST130084 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over inzetten interne jobcoaches en hiervoor re-integratiemiddelen beschikbaar te maken

Kamerstuk 2008-2009 KST130084

KST130079 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie om alleen gespecialiseerde en gecertificeerde re-integratiebedrijven met ervaring in te zetten

Kamerstuk 2008-2009 KST130079

KST130091 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over recht op studiefinanciering bij studie aan Open Universiteit

Kamerstuk 2008-2009 KST130091

KST130086 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over waarborgen van gelijke arbeidsondersteuning vanuit de WIA en de Wajong

Kamerstuk 2008-2009 KST130086

KST130081 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Motie over voorrang voor particuliere (ondernemers)initiatieven bij plaatsing Wajongers

Kamerstuk 2008-2009 KST130081

10-04-2009

KST129737 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Brief minister over toegang Wajongers tot Wsw

De minister geeft een reactie op het bericht in Trouw van 6 april 2009 waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon.

Kamerstuk 2008-2009 KST129737

KST129713 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement dat ertoe strekt dat jonggehandicapten die werkzaam willen zijn een sociale werkplaats aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning

Kamerstuk 2008-2009 KST129713

KST129707 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om ervoor te zorgen dat de Wajonggerechtigde een bedenktijd van 5 dagen krijgt, voordat het participatieplan definitief wordt vastgesteld

Kamerstuk 2008-2009 KST129707

OVG1553 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 10 april 2009

Agenda 2008-2009 OVG1553

KST129715 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om Wajongeren met kinderen onder de 5 jaar beter in staat te stellen werk met zorg te combineren

Kamerstuk 2008-2009 KST129715

KST129710 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om de verplichting voor de Wajong'er om zijn ziekte adequaat te laten behandelen, te laten vervallen

Kamerstuk 2008-2009 KST129710

KST129717 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement dat ertoe strekt de beperking van het terugvalrecht te schrappen

Kamerstuk 2008-2009 KST129717

KST129712 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om de verplichting voor de Wajong'er om zijn ziekte adequaat te laten behandelen, te laten vervallen

Kamerstuk 2008-2009 KST129712

KST129714 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement over beoordeling van de definitieve verdiencapaciteit

Dit amendement strekt ertoe dat het UWV niet alleen op grond van de beoordeling op het 27ste levensjaar de definitieve verdiencapaciteit kan bepalen maar dat dit ook mogelijk wordt als er vijf jaar op het niveau van de resterende verdiencapaciteit is gewerkt en het UWV bepaalt dat de Wajongere geen mogelijkheid heeft om de verdiencapaciteit te verbeteren.

Kamerstuk 2008-2009 KST129714

KST129709 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om bij ministeriële regeling streefcijfers voor het aantal te realiseren werkplekken vast te kunnen stellen

Kamerstuk 2008-2009 KST129709

KST129716 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om de termijn voor herleving van het recht op arbeidsondersteuning te verlengen van 5 naar 10 jaar

Kamerstuk 2008-2009 KST129716

KST129711 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Amendement om de verplichting voor de Wajong'er om zijn ziekte adequaat te laten behandelen, te laten vervallen

Kamerstuk 2008-2009 KST129711

01-04-2009

KST129332 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Brief minister en staatssecretaris over de relatie tussen de nieuwe Wajong en de Wsw

In deze brief wordt uiteen gezet hoe de vrije toegang tot de Wsw de doelstelling van de nieuwe Wajong negatief kan beïnvloeden en worden aanvullende maatregelen voorgesteld om dit te voorkomen. In de bijlage bij deze brief worden vervolgens alle specifieke vragen over de relatie tussen beide regelingen beantwoord die zijn gesteld in het verslag (31780, nr.7).

Kamerstuk 2008-2009 KST129332

27-03-2009

OVG1550 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2009

Agenda 2008-2009 OVG1550

KST129263 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Nota van wijziging onder meer in verband met experimenten t.a.v. uitvoering van de Wet Wajong door gemeenten

In deze nota van wijziging wordt ten eerste een wettelijke basis gecreëerd voor experimenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) door gemeenten. Daarnaast wordt de Toeslagenwet aangepast vanwege de inkomensondersteuning voor studerende en schoolgaande jonggehandicapten. Ten slotte bevat deze nota een aantal technische wijzigingen.

Kamerstuk 2008-2009 KST129263

26-11-2008

KST124791 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Memorie van toelichting

In de huidige wetgeving ligt de nadruk vooral op wat jongeren niét kunnen. Daarom komen zij in aanmerking voor zorg, (financiering van) extra ondersteuning in het onderwijs en - vanaf de leeftijd van 18 jaar - voor een levenslange uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Uitgangspunt van het nieuwe beleid is wat jongeren wél kunnen. Doel van het wetsvoorstel is daarom ondersteuning van jongeren met een beperking bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Deze arbeidsondersteining kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld d.m.v. werkaanbod, jobcoaching, loondispensatie en werkplekvoorzieningen.

Kamerstuk 2008-2009 KST124791

KST124790 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Voorstel van wet

In de huidige wetgeving ligt de nadruk vooral op wat jongeren niét kunnen. Daarom komen zij in aanmerking voor zorg, (financiering van) extra ondersteuning in het onderwijs en - vanaf de leeftijd van 18 jaar - voor een levenslange uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Uitgangspunt van het nieuwe beleid is wat jongeren wél kunnen. Doel van het wetsvoorstel is daarom ondersteuning van jongeren met een beperking bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Deze arbeidsondersteining kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld d.m.v. werkaanbod, jobcoaching, loondispensatie en werkplekvoorzieningen.

Kamerstuk 2008-2009 KST124790

KST124792 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Advies en nader rapport

In de huidige wetgeving ligt de nadruk vooral op wat jongeren niét kunnen. Daarom komen zij in aanmerking voor zorg, (financiering van) extra ondersteuning in het onderwijs en - vanaf de leeftijd van 18 jaar - voor een levenslange uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Uitgangspunt van het nieuwe beleid is wat jongeren wél kunnen. Doel van het wetsvoorstel is daarom ondersteuning van jongeren met een beperking bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Deze arbeidsondersteining kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld d.m.v. werkaanbod, jobcoaching, loondispensatie en werkplekvoorzieningen.

Kamerstuk 2008-2009 KST124792

KST124789 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Koninklijke boodschap

In de huidige wetgeving ligt de nadruk vooral op wat jongeren niét kunnen. Daarom komen zij in aanmerking voor zorg, (financiering van) extra ondersteuning in het onderwijs en - vanaf de leeftijd van 18 jaar - voor een levenslange uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Uitgangspunt van het nieuwe beleid is wat jongeren wél kunnen. Doel van het wetsvoorstel is daarom ondersteuning van jongeren met een beperking bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Deze arbeidsondersteining kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld d.m.v. werkaanbod, jobcoaching, loondispensatie en werkplekvoorzieningen.

Kamerstuk 2008-2009 KST124789