Laatste documenten binnen dossier 31811


13-03-2009

KST128666 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009); Derde nota van wijziging

Kapitaalovereenkomsten met pensioenclausule worden toegevoegd aan de pensioenvormen waarvoor tijdelijk de mogelijkheid wordt geboden van splitsen zoals bedoeld in het nieuwe artikel 2, negende lid, van de Pensioenwet.

Kamerstuk 2008-2009 KST128666

OVG1546 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 maart 2009

Agenda 2008-2009 OVG1546

22-12-2008

KST126142 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009); Memorie van toelichting

Onderhavig wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en SUWI. Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het UWV aangedragen knelpunten in de uitvoering. Daarnaast gaat het om een aantal wijzigingen van technische aard. In de memorie van toelichting gaat minister Donner (SZW) onder andere in op de uitvoeringstoetsen die zijn uitgebracht door UWV, IWI en CBP.

Kamerstuk 2008-2009 KST126142

KST126141 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009); Voorstel van wet

Onderhavig wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en SUWI. Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het UWV aangedragen knelpunten in de uitvoering. Daarnaast gaat het om een aantal wijzigingen van technische aard.

Kamerstuk 2008-2009 KST126141

KST126143 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST126143

KST126140 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST126140