Laatste documenten binnen dossier 31813


28-01-2010

KST140145 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over het niet Nederlander kunnen worden als andere nationaliteit wordt behouden

Kamerstuk 2009-2010 KST140145

KST140147 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over intrekking Nederlanderschap bij terroristen (M. Bouyeri, moordenaar van Theo van Gogh)

Kamerstuk 2009-2010 KST140147

KST140142 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over opzegging Tweede Protocol wijziging Verdrag beperking meervoudige nationaliteit

De beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit is in strijd met de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Kamerstuk 2009-2010 KST140142

KST140141 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over het in eigen levensonderhoud voorzien door naturalisandi

Kamerstuk 2009-2010 KST140141

KST140144 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over belemmeringen voor uitgangspunt in Rijkswet Nederlanderschap dat afstand wordt gedaan van oorspronkelijke nationaliteit

Kamerstuk 2009-2010 KST140144

KST140146 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over intrekking Nederlanderschap bij criminaliteit en dubbele nationaliteit

Kamerstuk 2009-2010 KST140146

KST140148 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over laten vervallen verjaringstermijn van 12 jaar voor fraude dat leidt tot het niet meer intrekken van het Nederlanderschap

Kamerstuk 2009-2010 KST140148

KST140143 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Motie over staten waarvan de onderdanen hun nationaliteit niet kunnen opzeggen.

Kamerstuk 2009-2010 KST140143

15-01-2010

KST139798 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement om het artikel te schrappen dat misdrijven noemt die kunnen leiden tot intrekking Nederlanderschap

Kamerstuk 2009-2010 KST139798

KST139800 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Gewijzigd amendement om vrijstelling van verplichting om bij verkrijging van Nederlanderschap afstand te doen van oorspronkelijke nationaliteit bij bepaalde groepen te laten vervallen

Kamerstuk 2009-2010 KST139800

KST139797 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement om bij onherroepelijke veroordeling o.g.v. artt. 111 en 112 Sr. in geen geval intrekking van het Nederlanderschap plaats te laten hebben

Kamerstuk 2009-2010 KST139797

KST139799 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement om intrekking Nederlanderschap bij veroordeling voor bepaalde misdrijven facultatief te maken

Tevens regelt het amendement dat intrekking van het Nederlanderschap pas plaatsvindt als zowel sprake is van een van de genoemde misdrijven als van staatsgevaarlijkheid.

Kamerstuk 2009-2010 KST139799

KST139749 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement om vrijstelling van verplichting om bij verkrijging van Nederlanderschap afstand te doen van oorspronkelijke nationaliteit bij bepaalde groepen te laten vervallen

Kamerstuk 2009-2010 KST139749

KST139796 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Amendement om de termijn dat een 65-plusser onafgebroken toelating en verblijf moet hebben in het Koninkrijk om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap, te verkorten naar 5 jaar

Kamerstuk 2009-2010 KST139796

22-12-2008

KST126174 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Voorstel van rijkswet

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De regels met betrekking tot het afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst worden aangepast: de vreemdeling die het Nederlanderschap verkrijgt, dient in beginsel afstand te doen van de nationaliteit die voor hem in het dagelijkse leven juridisch geen rol meer speelt. De afstandsverplichting gaat hiermee ook gelden voor een aantal migranten van de tweede generatie. Daarnaast worden de regels met betrekking tot het verlies van de nationaliteit aangevuld. Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken het Nederlanderschap te ontnemen na een onherroepelijke veroordeling wegens een misdrijf waarbij de essentiële belangen van het Koninkrijk of één van zijn landen zijn geschaad, bijvoorbeeld na een veroordeling voor een terroristisch misdrijf. Ook de regels voor naturalisatie op de Nederlandse Antillen en Aruba worden aangescherpt door kennis van het Nederlands aldaar verplicht te stellen. Voorts wordt een voorziening voorgesteld die recht doet aan eerder gevoerde discussies over verkrijging van het Nederlanderschap door kinderen die voor 1 januari 1985 als kind van een Nederlandse moeder en een niet Nederlandse vader zijn geboren. Ten slotte behelst het wetsvoorstel enkele wijzigingen van juridisch technische aard. De voorgestelde wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap leiden ertoe dat deze wet beter aan haar bedoelingen beantwoordt.

Kamerstuk 2008-2009 KST126174

KST126178 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST126178

KST126172 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST126172

KST126175 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties; Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De regels met betrekking tot het afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst worden aangepast: de vreemdeling die het Nederlanderschap verkrijgt, dient in beginsel afstand te doen van de nationaliteit die voor hem in het dagelijkse leven juridisch geen rol meer speelt. De afstandsverplichting gaat hiermee ook gelden voor een aantal migranten van de tweede generatie. Daarnaast worden de regels met betrekking tot het verlies van de nationaliteit aangevuld. Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken het Nederlanderschap te ontnemen na een onherroepelijke veroordeling wegens een misdrijf waarbij de essentiële belangen van het Koninkrijk of één van zijn landen zijn geschaad, bijvoorbeeld na een veroordeling voor een terroristisch misdrijf. Ook de regels voor naturalisatie op de Nederlandse Antillen en Aruba worden aangescherpt door kennis van het Nederlands aldaar verplicht te stellen. Voorts wordt een voorziening voorgesteld die recht doet aan eerder gevoerde discussies over verkrijging van het Nederlanderschap door kinderen die voor 1 januari 1985 als kind van een Nederlandse moeder en een niet Nederlandse vader zijn geboren. Ten slotte behelst het wetsvoorstel enkele wijzigingen van juridisch technische aard. De voorgestelde wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap leiden ertoe dat deze wet beter aan haar bedoelingen beantwoordt.

Kamerstuk 2008-2009 KST126175